lo dep hom nay 247
Nuôi lô song thủ khung 2 ngày

Nuôi lô song thủ khung 2 ngày miễn phí được cập nhật hoàn toàn miễn phí mỗi ngày tại đây để giúp cho tất cả anh em có được con số chuẩn nhất, tỷ lệ ăn cao nhất. Với ưu điểm lớn nhất khi chơi nuôi lô song thủ là tỷ lệ ăn cao. Không lo về lộn thì ngày càng được nhiều người áp dụng.Tuy nhiên, hiện nay có khá nhiều cách nuôi song thủ lô khung 2 ngày 247 mới ra đời. Nếu bạn chưa nắm được cách chơi này, cũng như chưa cập nhật được thêm nhiều thủ thuật mới thì đừng bỏ qua bài viết ngay sau đây.

Contents

Nuôi lô song thủ khung 2 ngày là gì?

CHỐT SỐ NGÀY SONG THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY KẾT QUẢ
23/06/2024 – 24/06/2024 14 41 chờ kết quả
21/06/2024 – 22/06/2024 78 87 trúng lô 87
20/06/2024 – 21/06/2024 89 98 ăn lô 89
19/06/2024 – 20/06/2024 12 21 trượt
18/06/2024 – 19/06/2024 79 97 ăn lô 79
17/06/2024 – 18/06/2024 65 56 ăn lô 56
16/06/2024 – 17/06/2024 89 98 ăn lô 98
15/06/2024 – 16/06/2024 03 30 trượt
14/06/2024 – 15/06/2024 16 61 ăn lô 16
13/06/2024 – 14/06/2024 57 75 trượt
12/06/2024 – 13/06/2024 46 64 trượt
11/06/2024 – 12/06/2024 57 75 ăn lô 57 75
10/06/2024 – 11/06/2024 38 83 trượt
09/06/2024 – 10/06/2024 47 74 ăn lô 47 74
08/06/2024 – 09/06/2024 16 61 trượt
07/06/2024 – 08/06/2024 25 52 trượt
06/06/2024 – 07/06/2024 13 31 trượt
05/06/2024 – 06/06/2024 79 97 trượt
04/06/2024 – 05/06/2024 14 41 trượt
03/06/2024 – 04/06/2024 28 82 ăn lô 82
02/06/2024 – 03/06/2024 18 81 trượt
01/06/2024 – 02/06/2024 14 41 trượt
31/05/2024 – 01/06/2024 56 65 trượt
29/05/2024 – 30/05/2024 19 91 trượt
27/05/2024 – 28/05/2024 36 63 ăn lô 63
25/05/2024 – 26/05/2024 17 71 trượt
23/05/2024 – 24/05/2024 57 75 trượt
21/05/2024 – 22/05/2024 34 43 trúng lô 43
19/05/2024 – 20/05/2024 02 20 trúng lô 20
17/05/2024 – 18/05/2024 17 71 trượt
15/05/2024 – 16/05/2024 46 64 trúng lô 64
13/05/2024 – 14/05/2024 08 80 trúng lô 80
11/05/2024 – 12/05/2024 01 10 trượt
09/05/2024 – 10/05/2024 67 76 trúng lô 76
07/05/2024 – 08/05/2024 78 87 trượt
05/05/2024 – 06/05/2024 46 64 trượt
03/05/2024 – 04/05/2024 58 85 trượt
01/05/2024 – 02/05/2024 46 64 trượt
30/04/2024 – 01/05/2024 38 83 trúng lô 83
29/04/2024 – 30/04/2024 23 32 trúng lô 32
28/04/2024 – 29/04/2024 68 86 trúng lô 86
26/04/2024 – 27/04/2024 05 50 trượt
25/04/2024 – 26/04/2024 47 74 trúng lô 74
24/04/2024 – 25/04/2024 46 64 trúng lô 64
23/04/2024 – 24/04/2024 23 32 trượt
22/04/2024 – 23/04/2024 59 95 trượt
21/04/2024 – 22/04/2024 46 64 trượt
20/04/2024 – 21/04/2024 38 83 trượt
19/04/2024 – 20/04/2024 68 86 trúng lô 86
17/04/2024 – 18/04/2024 28 82 trượt
16/04/2024 – 17/04/2024 68 86 trượt
15/04/2024 – 16/04/2024 07 70 trượt
13/04/2024 – 14/04/2024 24 42 trúng lô 42
12/04/2024 – 13/04/2024 45 54 trượt
11/04/2024 – 12/04/2024 68 86 trượt
10/04/2024 – 11/04/2024 47 74 trượt
09/04/2024 – 10/04/2024 59 95 trượt
08/04/2024 – 09/04/2024 34 43 trượt
07/04/2024 – 08/04/2024 37 73 ăn lô 73
06/04/2024 – 07/04/2024 58 85 ăn lô 85
05/04/2024 – 06/04/2024 34 43 ăn lô 43
04/04/2024 – 05/04/2024 67 76 trượt
03/04/2024 – 04/04/2024 56 65 ăn lô 65
02/04/2024 – 03/04/2024 49 94 ăn lô 94
01/04/2024 – 02/04/2024 15 51 trượt
31/03/2024 – 01/04/2024 23 32 trượt
30/03/2024 – 31/03/2024 29 92 trượt
29/03/2024 – 30/03/2024 47 74 trượt
28/03/2024 – 29/03/2024 13 31 ăn lô 31
27/03/2024 – 28/03/2024 34 43 trượt
26/03/2024 – 27/03/2024 58 85 trượt
25/03/2024 – 26/03/2024 68 86 ăn lô 86
24/03/2024 – 25/03/2024 89 98 trượt
23/03/2024 – 24/03/2024 17 71 ăn lô 71
22/03/2024 – 23/03/2024 58 85 ăn lô 85
21/03/2024 – 22/03/2024 46 64 trượt
20/03/2024 – 21/03/2024 19 91 ăn lô 91
19/03/2024 – 20/03/2024 12 21 trượt
18/03/2024 – 19/03/2024 20 02 ăn lô 02
17/03/2024 – 18/03/2024 26 62 ăn lô 62
16/03/2024 – 17/03/2024 37 73 trượt
15/03/2024 – 16/03/2024 48 84 ăn lô 84
14/03/2024 – 15/03/2024 05 50 trượt
13/03/2024 – 14/03/2024 23 32 trượt
12/03/2024 – 13/03/2024 46 64 trượt
11/03/2024 – 12/03/2024 38 83 trượt
10/03/2024 – 11/03/2024 34 43 trượt
09/03/2024 – 10/03/2024 57 75 ăn lô 57
08/03/2024 – 09/03/2024 68 86 ăn lô 68 86
07/03/2024 – 08/03/2024 59 95 trượt
06/03/2024 – 07/03/2024 48 84 ăn lô 48
05/03/2024 – 06/03/2024 56 65 ăn lô 56
04/03/2024 – 05/03/2024 47 74 trượt
03/03/2024 – 04/03/2024 35 53 ăn lô 35
02/03/2024 – 03/03/2024 28 82 trượt
01/03/2024 – 02/03/2024 78 87 ăn lô 87
29/02/2024 – 01/03/2024 36 63 ăn lô 63
28/02/2024 – 29/02/2024 48 84 ăn lô 48
27/02/2024 – 28/02/2024 14 41 ăn lô 14
26/02/2024 – 27/02/2024 29 92 trượt
25/02/2024 – 26/02/2024 69 96 trượt
24/02/2024 – 25/02/2024 35 53 trượt
23/02/2024 – 24/02/2024 17 71 trượt
22/02/2024 – 23/02/2024 36 63 trượt
21/02/2024 – 22/02/2024 12 21 trúng lô 12
20/02/2024 – 21/02/2024 39 93 trúng lô 39
19/02/2024 – 20/02/2024 04 40 trúng lô 40
18/02/2024 – 19/02/2024 15 51 trúng lô 15 51
17/02/2024 – 18/02/2024 47 74 trượt
16/02/2024 – 17/02/2024 36 63 trượt
15/02/2024 – 16/02/2024 89 98 trúng lô 98
14/02/2024 – 15/02/2024 68 86 trượt
13/02/2024 – 14/02/2024 39 93 trượt
07/02/2024 – 08/02/2024 29 92 trượt
06/02/2024 – 07/02/2024 25 52 trượt
04/02/2024 – 05/02/2024 47 74 trượt
03/02/2024 – 04/02/2024 35 53 trượt
02/02/2024 – 03/02/2024 48 84 trúng lô 84
01/02/2024 – 02/02/2024 14 41 trượt
31/01/2024 – 01/02/2024 02 20 trượt
30/01/2024 – 31/01/2024 39 93 trượt
29/01/2024 – 30/01/2024 24 42 trúng lô 24
28/01/2024 – 29/01/2024 47 74 trúng lô 74
27/01/2024 – 28/01/2024 15 51 trúng lô 51
26/01/2024 – 27/01/2024 12 21 TRÚNG LÔ 21
25/01/2024 – 26/01/2024 45 54 trượt
24/01/2024 – 25/01/2024 17 71 trúng lô 71
23/01/2024 – 24/01/2024 13 31 trúng lô 31
22/01/2024 – 23/01/2024 15 51 trượt
20/01/2024 – 21/01/2024 28 82 trúng lô 82
20/01/2024 – 21/01/2024 07 70 trượt
19/01/2024 – 20/01/2024 19 91 trượt
18/01/2024 – 19/01/2024 89 98 trượt
17/01/2024 – 18/01/2024 85 86 trúng lô 86
16/01/2024 – 17/01/2024 40 41 TRƯỢT
15/01/2024 – 16/01/2024 63 64 trúng lô 63
14/01/2024 – 15/01/2024 60 61 trúng lô 61
13/01/2024 – 14/01/2024 89 98 trượt
12/01/2024 – 13/01/2024 04 40 trúng lô 04
11/01/2024 – 12/01/2024 37 73 trượt
10/01/2024 – 11/01/2024 47 74 trúng lô 47x2
08/01/2024 – 09/01/2024 37 73 trượt
07/01/2024 – 08/01/2024 23 32 trúng 23 32
06/01/2024 – 07/01/2024 68 86 trúng 68
05/01/2024 – 06/01/2024 34 43 trượt
04/01/2024 – 05/01/2024 12 21 Trúng 21
02/01/2024 – 03/01/2024 26 62 Trúng 62
01/01/2024 – 02/01/2024 08 80 Trúng 80
30/12/ – 31/12/2023 02 20 Trúng 02
28/12/ – 29/12/2023 34 43 Trúng 43x2
26/12/ – 27/12/2023 78 87 Trượt
25/12/ – 26/12/2023 25 52 Trúng 25
24/12/ – 25/12/2023 18 81 Trung 81
22/12/ – 23/12/2023 89 98 Trúng 89

Nuôi lô song thủ khung 2 ngày là gì? Song thủ lô khung 2 ngày là cách mà người chơi sẽ chọn ra 2 cặp song thủ của nhau là AB – BA để tiến hành nuôi cặp lô trong thời gian khung tối đa là 2 ngày. Khi lựa chọn phương pháp này, các bạn cần phải cân đối số vào để chơi trong thời gian 2 ngày. Khác với cách chơi của các phương pháp truyền thống khác.

Xem thêm : lô bạch thủ khung 2 ngày

Xem thêm : lô kép khung 3 ngày

Xem thêm : lô song thủ khung 2 ngày

Xem thêm : lô kép khung 2 ngày

Tìm hiểu nuôi lô song thủ khung 2 ngày là gì?

Sở dĩ người chơi cần phải chuẩn bị vốn nhiều hơn theo phương pháp truyền thống. Vì họ cần phải có đủ tiền để có thể chơi trong 2 ngày, nếu không thì rất khó theo.

Soi cầu song thủ lô khung 2 ngày

Trong lô đề xổ số, người chơi nuôi con số nào sẽ nuôi một thời gian khá lâu. Hôm nay không về nhưng có thể là ngày mai, ngày mốt. Nếu khi bạn dừng chơi, số đó lại về là rất đen đủi. Nếu áp dụng phương pháp chơi song thủ lô khung 2 ngày sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn.

Mọi người có thể tham khảo những con số được Nuôi lô khung phân tích ngay dưới đây để chơi nếu như chưa chọn được kết quả đẹp hôm nay.

Mỗi cặp số lô song thủ khung 2 ngày ở trên đều được đội ngũ admin chọn lọc kỹ lưỡng trong rất nhiều cặp số đẹp. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải nhớ rằng không phải cứ số đẹp là sẽ ra, số xấu là không ra. Sẽ có trường hợp dù là rất đẹp nhưng nó sẽ không thể ra được. Đó là lý do vì sao mỗi người sẽ có những con số khác nhau.

Bên cạnh tham khảo tại đây thì anh em cũng có thể tham khảo thêm nhiều địa chỉ khác để có được đánh giá tổng quan hơn nhé.

Cách vào tiền khi chơi lô song thủ khung 2 ngày hiệu quả

Nếu các bạn lựa chọn chơi theo khung 2 ngày. Hãy lựa chọn các phương pháp được gợi ý cụ thể bên dưới đây nhé.

Cách 1:  Nuôi lô song thủ khung 2 ngày MB theo gấp thếp

Đây là hình thức nuôi lô khung được rất nhiều anh em áp dụng. Khi đó chúng ta sẽ có tỷ lệ gấp thếp cụ thể là 1:2. Khi chọn nuôi theo hình thức này vừa an toàn lại vừa không cần phải bỏ vốn nhiều. Để các bạn hiểu rõ hơn về hình thức nuôi lô này. Chúng ta cùng tìm hiểu những ví dụ cụ thể sau đây :

Ví dụ: Giả sử khi mà các bạn quyết định nuôi cặp lô 989 với tỷ lệ 1:2. Nghĩa là trong ngày đầu các bạn sẽ đánh mỗi con 10 điểm. Trong trường hợp ngày hôm đó có kết quả là 89 thì người chơi sẽ lãi 360.000 đồng. Trong trường hợp mà ngày đầu tiên không về mà phải đợi sang ngày thứ 2. Thì sẽ tiến hành đánh gấp thếp đánh mỗi con 20 điểm và sẽ tăng dần lên theo tỷ lệ 1:2. Ngày thứ 2 nếu thấy tỷ lệ lô về rất cao thì các bạn sẽ có lãi 280.000 đồng.

Nếu chẳng may bạn rơi vào trường hợp không may mắn mà trượt khung 2 ngày. Tức là bạn mất 60 điểm với 1 triệu 320.000 đồng.

Cách 2: Nuôi lô song thủ khung 2 ngày MB  tỷ lệ 1:3

Hãy áp dụng tỷ lệ 1: 3 khi nhận thấy có một cặp số ưng ý, xứng đáng để bỏ ra một số tiền lớn để thu lãi cao. Nếu bạn đã chọn được con lô yêu thích của mình, ngày đầu tiên bạn vào tiền 10 điểm, ngày thứ hai nhân ba số tiền để đánh 30 điểm, bạn sẽ kiếm được một số tiền khá lớn!

Lưu ý khi nuôi lô song thủ khung 2 ngày MB

Để đánh song thủ lô nuôi khung 2 ngày thì bạn cần phải tính toán thật kỹ lưỡng. Mỗi quyết định bạn đưa ra sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của lô đó và mức lợi nhuận của nó. Vì vậy, khi chơi lô khung hai ngày bạn cần chú ý những điều sau.

Lưu ý khi nuôi lô song thủ khung 2 ngày MB

Tính toán kỹ trước khi chơi song thủ lô nuôi khung 2 ngày

Các bạn cần có kỹ thuật, nhưng không nên đâm đầu vào tham gia song thủ lô nuôi khung 2 ngày.

Đó chính là cần xác định kỹ những con lô để đánh, các phương pháp tính toán ngày càng hiện đại sẽ giúp người chơi gia tăng tỷ lệ thắng cược và đưa ra những cặp lô lý tưởng. Vì vậy, việc tính toán kỹ lưỡng để nuôi song thủ lô là điều rất quan trọng.

Cần phải có chiến thuật tốt để chơi song thủ nuôi khung 2 ngày

Trước khi các bạn đưa ra quyết định nuôi lô song thủ nuôi khung 2 ngày tuổi, các bạn cần đề ra cho bản thân chiến thuật nuôi lô cụ thể. Chiến thuật đó cần phải tuân theo những nguyên tắc mà bạn đề ra. Chắc chắn các bạn không nên thấy ngày đầu tiên lô không về mà bỏ cuộc không theo. Nếu các bạn nói đúng thì không sao, nhưng nếu lô về trong ngày thứ 2 thì sẽ khiến bạn cảm thấy rất tiếc nuối đấy.

Không nên đánh tất tay 

Các bạn nhiều khi đánh thường có thói quen đang được. Điều này rất nguy hiểm vì đây là phương pháp dù có chính xác đến đâu cũng không bao giờ có kết quả tuyệt đối. Vì vậy, chuyện thắng thua trong lô đề là chuyện rất bình thường. Cho nên để an toàn các bạn cần giữ cho bản thân một số vốn nhất định. Số vốn này sẽ giúp bạn duy trì những lần đánh tiếp theo.

Luôn phải giữ tinh thần minh mẫn 

Thực tế cho thấy, chơi số lô đề là một vận may rủi, cộng thêm đó là một chút kỹ thuật tính toán. Các bạn có thể giữ tinh thần minh mẫn là điều rất quan trọng và cần thiết. Không may hôm đó tâm trạng của anh em không tốt sẽ dẫn tới tính toán số lô sai. Tất nhiên quyết định con lô ngày hôm đó sẽ không được chuẩn xác như các hôm khác.

Vì vậy, nếu tâm trạng không tốt các bạn không nên chơi lô đề. Hãy chơi xổ số khi tâm trạng của bạn thực sự ổn định. Điều này giúp bạn có tỷ lệ thắng cao và thu được lợi nhuận tốt nhất.

Chọn nhà cái uy tín để chơi

Nếu chơi với số vốn lớn thì nhà cái uy tín là rất quan trọng. Bởi nếu chẳng may, nhà cái bạn chọn bị vỡ tiền, bạn sẽ không biết phải đi đâu để đòi lại. Vì vậy, việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để chơi lô đề là cần thiết.

Lô đẹp hôm nay 247 là một trong những địa chỉ soi cầu chuẩn, để anh em dễ dàng hơn trong việc chọn lựa con số tham gia nuôi song thủ lô khung hai ngày.

Kết luận

Trên đây là tổng hợp những thông tin giúp mọi người hiểu rõ hơn về cách nuôi song thủ lô nuôi khung 2 ngày. Hy vọng dựa vào những kiến thức trên phần nào cho anh em những kinh nghiệm, kỹ năng Soi cầu 247 tốt hơn, để từ đó gia tăng vận may và lợi nhuận hấp dẫn. Chúc anh em thành công.

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày
Nuôi lô kép khung 3 ngày chuẩn Nuôi lô kép khung 3 ngày chuẩn
Nuôi lô độc thủ – Bạch thủ lô khung 2 ngày Nuôi lô độc thủ – Bạch thủ lô khung 2 ngày
Nuôi lô kép khung 2 ngày Nuôi lô kép khung 2 ngày
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày Nuôi lô song thủ khung 3 ngày
Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim
Soi cầu dự đoán cầu 3 càng đặc biệt nuôi tuần Soi cầu dự đoán cầu 3 càng đặc biệt nuôi tuần
Lô đẹp hôm nay | soi cầu 247 vip | Nuôi lô khung 247 | Lô khung 2 ngày | Soi cầu rồng bạch kim
|

Chúc bạn may mắn phát tài  soi cau 365 sieu chuan

Nội Quy và Điều Khoản