lo dep hom nay 247
Nuôi lô kép khung 2 ngày

Một trong những cách chơi được rất nhiều người quan tâm đó là Nuôi lô kép khung 2 ngày . Vì là lô kép nên khi chơi các bạn sẽ không phải lo lắng về trường hợp lật lô. Bên cạnh đó, mỗi ngày sẽ có khoảng 3-4 con lô kép xuất hiện nên việc chỉ tập trung vào lô kép giúp cho người chơi không phải mất quá nhiều thời gian cho những con số khác. Vì vậy, để giúp các bạn luôn có được kết quả tốt thì hôm nay Lô đẹp hôm nay 247 sẽ gửi đến các bạn những con số lô kép nuôi khung 2 ngày chuẩn nhất.

Contents

Nuôi lô kép nuôi khung 2 ngày là gì?

CHỐT SỐ NGÀY LÔ KÉP KHUNG 2 NGÀY KẾT QUẢ
29/05/2024 – 30/05/2024 22 88 chờ kết quả
27/05/2024 – 28/05/2024 11 66 ăn lô 11
25/05/2024 – 26/05/2024 66 77 trượt
23/05/2024 – 24/05/2024 22 33 trúng lô 22
21/05/2024 – 22/05/2024 07 70 trượt
19/05/2024 – 20/05/2024 11 66 trúng lô 66
17/05/2024 – 18/05/2024 44 99 trượt
15/05/2024 – 16/05/2024 88 33 trúng lô 88
13/05/2024 – 14/05/2024 99 66 trượt
11/05/2024 – 12/05/2024 11 33 trúng lô 33
09/05/2024 – 10/05/2024 99 66 trúng lô 99
08/05/2024 – 09/05/2024 44 88 trúng lô 44
06/05/2024 – 07/05/2024 55 66 trúng lô 66
05/05/2024 – 06/05/2024 11 00 trúng lô 11 00
03/05/2024 – 04/05/2024 55 88 trượt
01/05/2024 – 02/05/2024 22 44 trượt
30/04/2024 – 01/05/2024 55 77 trượt
28/04/2024 – 29/04/2024 33 22 trượt
26/04/2024 – 27/04/2024 55 11 trúng lô 11
25/04/2024 – 26/04/2024 22 44 trượt
24/04/2024 – 25/04/2024 11 66 trượt
23/04/2024 – 24/04/2024 22 99 trúng lô 22
22/04/2024 – 23/04/2024 33 88 trượt
21/04/2024 – 22/04/2024 66 55 trượt
20/04/2024 – 21/04/2024 88 33 trượt
19/04/2024 – 20/04/2024 66 77 trượt
17/04/2024 – 18/04/2024 33 88 trượt
16/04/2024 – 17/04/2024 11 22 trượt
14/04/2024 – 15/04/2024 66 99 trượt
12/04/2024 – 13/04/2024 33 99 trượt
11/04/2024 – 12/04/2024 00 66 trượt
10/04/2024 – 11/04/2024 55 33 ăn lô 33
09/04/2024 – 10/04/2024 44 66 ăn lô 44
08/04/2024 – 09/04/2024 33 77 trượt
07/04/2024 – 08/04/2024 44 99 trượt
06/04/2024 – 07/04/2024 22 33 trượt
05/04/2024 – 06/04/2024 11 77 trượt
04/04/2024 – 05/04/2024 55 99 ăn lô 99
03/04/2024 – 04/04/2024 22 44 trượt
02/04/2024 – 03/04/2024 66 99 trượt
01/04/2024 – 02/04/2024 44 88 trượt
31/03/2024 – 01/04/2024 33 88 ăn lô 33
30/03/2024 – 31/03/2024 55 77 trượt
29/03/2024 – 30/03/2024 11 22 ăn lô 11
27/03/2024 – 28/03/2024 99 77 trượt
27/03/2024 – 28/03/2024 33 88 trượt
26/03/2024 – 27/03/2024 44 22 trượt
25/03/2024 – 26/03/2024 88 00 trượt
24/03/2024 – 25/03/2024 44 99 ăn lô 99
23/03/2024 – 24/03/2024 77 99 trượt
22/03/2024 – 23/03/2024 11 22 ăn lô 22
21/03/2024 – 22/03/2024 99 00 trượt
20/03/2024 – 21/03/2024 66 11 ăn lô 66
19/03/2024 – 20/03/2024 66 99 trượt
18/03/2024 – 19/03/2024 11 77 trượt
17/03/2024 – 18/03/2024 33 99 trượt
16/03/2024 – 17/03/2024 22 44 trượt
15/03/2024 – 16/03/2024 66 99 trượt
14/03/2024 – 15/03/2024 22 77 trượt
13/03/2024 – 14/03/2024 55 11 ăn lô 11
12/03/2024 – 13/03/2024 33 99 trượt
11/03/2024 – 12/03/2024 55 66 trượt
10/03/2024 – 11/03/2024 44 00 trượt
09/03/2024 – 10/03/2024 22 88 ăn lô 88
08/03/2024 – 09/03/2024 33 77 ăn lô 77
07/03/2024 – 08/03/2024 55 00 trượt
06/03/2024 – 07/03/2024 88 99 trượt
05/03/2024 – 06/03/2024 66 77 ăn lô 77
04/03/2024 – 05/03/2024 33 88 ăn lô 88
03/03/2024 – 04/03/2024 11 22 trượt
02/03/2024 – 03/03/2024 44 88 ăn lô 44 88
01/03/2024 – 02/03/2024 33 55 ăn lô 33
29/02/2024 – 01/03/2024 22 99 trượt
28/02/2024 – 29/02/2024 66 88 ăn lô 66
27/02/2024 – 28/02/2024 11 77 ăn lô 77
26/02/2024 – 27/02/2024 33 88 trượt
25/02/2024 – 26/02/2024 11 99 trượt
24/02/2024 – 25/02/2024 11 55 trượt
23/02/2024 – 24/02/2024 44 00 ăn lô 44
22/02/2024 – 23/02/2024 66 88 ăn lô 88
21/02/2024 – 22/02/2024 77 88 trúng lô 88
20/02/2024 – 21/02/2024 11 33 trượt
19/02/2024 – 20/02/2024 11 44 trún lô 44
18/02/2024 – 19/02/2024 44 77 trúng lô 44
17/02/2024 – 18/02/2024 77 99 trúng lô 77
16/02/2024 – 17/02/2024 22 33 trúng lô 33
15/02/2024 – 16/02/2024 55 11 trúng lô 11
14/02/2024 – 15/02/2024 77 88 trượt
13/02/2024 – 14/02/2024 66 55 trượt
07/02/2024 – 08/02/2024 22 88 trúng lô 88
06/02/2024 – 07/02/2024 66 77 trúng lô 77
04/02/2024 – 05/02/2024 00 55 trượt
03/02/2024 – 04/02/2024 44 99 trúng lô 44
02/02/2024 – 03/02/2024 22 33 trúng lô 22 33
01/02/2024 – 02/02/2024 99 44 trượt
31/01/2024 – 01/02/2024 00 22 trượt
30/01/2024 – 31/01/2024 33 55 trượt
29/01/2024 – 30/01/2024 22 77 trượt
28/01/2024 – 29/01/2024 66 33 trượt
27/01/2024 – 28/01/2024 22 77 trượt
26/01/2024 – 27/01/2024 00 55 TRƯỢT
25/01/2024 – 26/01/2024 33 77 trúng lô 33
24/01/2024 – 25/01/2024 55 88 trượt
23/01/2024 – 24/01/2024 66 11 trúng lô 11
22/01/2024 – 23/01/2024 22 77 trúng lô 22
21/01/2024 – 22/01/2024 88 99 trúng lô 88
20/01/2024 – 21/01/2024 66 22 trượt
19/01/2024 – 20/01/2024 66 88 trúng lô 88
18/01/2024 – 19/01/2024 66 00 trúng lô 00
16/01/2024 – 17/01/2024 11 33 TRÚNG LÔ 11 33
15/01/2024 – 16/01/2024 00 22 trượt
14/01/2024 – 15/01/2024 33 44 trúng lô 44
13/01/2024 – 14/01/2024 88 99 trúng lô 99
12/01/2024 – 13/01/2024 22 66 trượt
11/01/2024 – 12/01/2024 11 33 trượt
10/01/2024 – 11/01/2024 66 00 trượt
08/01/2024 – 09/01/2024 22 33 trượt
07/01/2024 – 08/01/2024 66 11 trượt
06/01/2024 – 07/01/2024 33 77 trượt
05/01/2024 – 06/01/2024 66 77 trượt
03/01/2024 – 04/01/2024 11 22 TRÚNG LÔ 11
01/01/ – 02/01/2024 44 11 Trúng 44
30/12/ – 31/12/2023 33 88 Trượt
28/12/ – 29/12/2023 77 88 Trượt
26/12/ – 27/12/2023 00 55 Trượt
25/12/ – 26/12/2023 88 99 Trúng 88x2
23/12/ – 24/12/2023 11 22 Trượt
21/12/ – 22/12/2023 33 44 Trượt
19/12/ – 20/12/2023 00 11 Trượt
18/12/ – 19/12/2023 66 77 Trúng 66 77

Nuôi lô kép khung 2 ngày chuẩn là một cách chơi khá phổ biến trong giới lô đề. Với cách này, người chơi sẽ chọn ra một hoặc nhiều con lô kép để chơi liên tiếp trong thời gian 2 ngày với số tiền đầu tư phù hợp. Cách chơi này thường bị người chơi ức chế vì nó giúp tăng khả năng thắng tiền. Tuy nhiên, không thể đùa nghịch khi sử dụng phương pháp này.

Xem thêm : 3 càng đặc biệt nuôi tuần

Xem thêm : Nuôi dàn đề 36 số

Xem thêm : Nuôi lô song thủ

Xem thêm : Nuôi lô kép

Tìm hiểu Soi cầu lô kép nuôi khung 2 ngày là gì?

Tìm hiểu Soi cầu lô kép nuôi khung 2 ngày là gì?

Nếu trong ngày nuôi đầu tiên mà thấy con kép thì người chơi nên tạm dừng và không nên nuôi tiếp. Vì xác suất nổ của con số đó là quá thấp nếu khách hàng cố gắng nuôi trong ngày thứ 2. Lúc này việc bạn phải làm là điều tra, nghiên cứu những con lô khác và phán đoán chất lượng nổ của chúng. Sau đó nuôi để tạo ra lợi nhuận.

Nuôi bạch thủ lô kép khung 2 ngày siêu chuẩn?

Như mọi người cũng đã biết, nuôi khung 2 ngày bạch thủ lô là cách chơi được nhiều cao thủ lựa chọn. Đây là sự kết hợp giữa 3 phương pháp tìm kiếm bạch thủ lô + lô kép + nuôi khung 2 ngày. Cụ thể, anh em sẽ tiến hành tìm kiếm 1 con số duy nhất làm lô bạch thủ, sau đó kết hợp với lô kép của nó để tiến hành nuôi khung hai ngày.

Về cách chơi này cũng khá đơn giản. quan trọng nhất vẫn là làm sao để tìm ra con lô bạch thủ và cách vào tiền lô kép nuôi khung 2 ngày hiệu quả. Phần này chúng tôi sẽ giải thích chi tiết dưới đây. Nhìn chung, đây là một trong những cách soi cầu khá hay ho để anh em có thể áp dụng và gia tăng sự may mắn cho mình.

Cách tính toán để bắt lô kép 2 ngày chuẩn xác nhất

Để có thể đặt cược bạch thủ lô kép khung 2 ngày, các bạn cần phải bắt được những cặp lô kép chính xác. Dưới đây là các phương pháp bắt lô đề hiệu quả nhất mà lodephomnay247.com chúng tôi muốn chia sẻ.

Cách tính toán để bắt lô kép 2 ngày chuẩn xác nhất

Cách tính toán để bắt lô kép 2 ngày chuẩn xác nhất

Nuôi khung 2 ngày với song thủ lô kép có lót chính xác

Nuôi kép khung con dài hơn con hai ngày nhưng nuôi kép khá dễ. Bạn chỉ cần chơi với những con số xổ số trên giải 3. Từ đó bạn tìm thấy một cặp tăng gấp đôi trong hai ngày. Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể theo các cao thủ đã chốt số ở trên để ăn chắc hơn.

Nuôi bạch thủ lô kép khung 2 ngày bằng số hiệu quả cao

Các chuyên gia truyền lại kinh nghiệm và kỹ năng anh em chú ý soi cầu XS. Ở giải 3 và giải 2 như giải 6 và giải 7 sẽ mở lô kép. Đó là 2 con số để gộp 2 giải trên. Các bạn sẽ nuôi cặp lô đó trong vòng 2 ngày. Thường số lượng này sẽ về vào ngày 1 trong 2 ngày trên.

Cách bắt lô kép theo các thứ trong tuần chuẩn

Hiện nay, cách bắt lô kép theo các ngày trong tuần đang là giải pháp được rất nhiều đồng đội ưu thích. Đây chính là cách bạn rất hoàn toàn, các bạn có thể tìm hiểu thêm những số lượng dưới đây :

Thứ 2: Nuôi lô kép con 00; 88; 99

Thứ 3: Nuôi lô kép con 11; 33; 66

Thứ 4: Nuôi lô kép 22; 44; 88

Thứ 5: Nuôi lô kép 55 ; 77; 88

Thứ 6: Nuôi lô kép 00; 33; 88

Thứ 7: Nuôi lô kép 00; 55; 77

Chủ nhật: Nuôi lô kép con 22; 33; 44

Bắt lô kép theo bóng số

Để có thể sử dụng triệt để cách bắt lô kép theo bóng số, các bạn cần chú ý những điều sau đây :

Bắt lô kép dựa vào giải đặc biệt cực chuẩn

Đây chính là phương pháp nuôi lô khung vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần nghiên cứu kết quả xổ số miền Bắc. Trong đó, các bạn chỉ cần chú ý đến 5 số của giải đặc biệt xem có 2 số liền nhau hay không. Đây sẽ là một tín hiệu cho thấy lô kép về trong thời gian sắp tới.

Do đó, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn ra các cặp kép để chơi bạch thủ hoặc dàn lô 10 số. Đánh theo cách này sẽ cần đo lường và thống kê số tiền cũng vừa phải. Ví dụ như: giải đặc biệt quan trọng là dạng 99346 thì đây là tín hiệu kép sẽ về các ngày sau đó. Khi kết hợp với các số 1, 3, 5, 7, các bạn sẽ có cặp lô 99, 19, 39, 59, 79 để nuôi khung 2 ngày.

Ưu nhược điểm của cách chơi lô kép bạch thủ nuôi khung 2 ngày

Nuôi bạch thủ lô kép khung 2 ngày thực sự là một phương pháp mang đến hiệu quả cao cho người chơi. Tuy nhiên, cách chơi này cũng có một số ưu và nhược điểm riêng mà mọi người cần phải nắm rõ như sau:

Ưu điểm các nuôi khung 2 ngày lô bạch thủ kép

Không phải ngẫu nhiên mà cách chơi này được nhiều lô thủ lựa chọn. Bởi vì đây là phương pháp bỏ ra vốn ít nhưng cơ hội thu về lợi nhuận lợi. Thay vì phải đầu tư tiền cho nhiều con số khác nhau thì với cách này bạn chỉ cần đầu tư 1 con số duy nhất. Phương pháp này cực kỳ thích hợp với những anh em mới tham gia lô đề, ít vốn mà cơ hội trúng khá cao. Mỗi ngày có 27 giải thưởng KQXS, nên tỷ lệ vào bờ của bạch thủ lô của anh em cực kỳ cao.

Nhược điểm khi chơi lô kép bạch thủ

Bên cạnh những ưu điểm trên thì phương pháp này cũng tồn tại một số điểm hạn chế. Điển hình là cách nuôi lô song thủ kép khung 2 ngày không thích hợp với những anh em thích chơi an toàn. Bởi vì cách chơi này sẽ có hiệu quả, nhưng lợi nhuận mà anh em thu về sẽ không được nhiều.

Ngoài ra, việc tìm kiếm được con lô bạch thủ giữa hàng trăm, hàng ngàn con số sẽ không dễ dàng. Chính vì vậy, anh em nên chuẩn bị sẵn tâm lý để có được phương pháp soi cầu phù hợp để gia tăng cơ hội chiến thắng.

Kết luận

Trên đây, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách nuôi lô kép khung 2 ngày hiệu quả nhất. Chúng tôi hy vọng đã cung cấp những thông tin bổ ích đến các bạn, giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách nuôi lô khung chính xác để anh em thắng lợi với các con số của mình.

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày
Nuôi lô kép khung 3 ngày chuẩn Nuôi lô kép khung 3 ngày chuẩn
Nuôi lô độc thủ – Bạch thủ lô khung 2 ngày Nuôi lô độc thủ – Bạch thủ lô khung 2 ngày
Nuôi lô song thủ khung 2 ngày Nuôi lô song thủ khung 2 ngày
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày Nuôi lô song thủ khung 3 ngày
Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim
Soi cầu dự đoán cầu 3 càng đặc biệt nuôi tuần Soi cầu dự đoán cầu 3 càng đặc biệt nuôi tuần
79king.li, F88BET, bk8,
Lô đẹp hôm nay | soi cầu 247 vip | Nuôi lô khung 247 | Lô khung 2 ngày | Soi cầu rồng bạch kim
|

Chúc bạn may mắn phát tài  soi cau 365 sieu chuan

Nội Quy và Điều Khoản