lo dep hom nay 247
Nuôi lô độc thủ – Bạch thủ lô khung 2 ngày

Nuôi lô độc thủ khung 2 ngày là cách chơi lô bạch thủ nuôi khung hợp lý nhất tại blog soi cầu lô đẹp hôm nay 247. ngày hôm nay diễn đàn soi cầu miền bắc sẽ gửi đến bạn đọc một phương pháp chơi lô nuôi hiệu quả nhất.

Contents

Độc thủ lô – bạch thủ lô khung 2 ngày là gì?

CHỐT SỐ NGÀY ĐỘC THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY KẾT QUẢ
23/06/2024 – 24/06/2024 20 chờ kết quả
21/06/2024 – 22/06/2024 67 trượt
20/06/2024 – 21/06/2024 89 ăn lô 89
19/06/2024 – 20/06/2024 15 trượt
18/06/2024 – 19/06/2024 67 ăn lô 67
17/06/2024 – 18/06/2024 89 trượt
16/06/2024 – 17/06/2024 10 trượt
15/06/2024 – 16/06/2024 18 trượt
14/06/2024 – 15/06/2024 17 trượt
13/06/2024 – 14/06/2024 15 trượt
12/06/2024 – 13/06/2024 13 trượt
11/06/2024 – 12/06/2024 59 ăn lô 59
10/06/2024 – 11/06/2024 45 trượt
09/06/2024 – 10/06/2024 68 trượt
08/06/2024 – 09/06/2024 17 trượt
07/06/2024 – 08/06/2024 39 trượt
06/06/2024 – 07/06/2024 15 trượt
05/06/2024 – 06/06/2024 12 trượt
04/06/2024 – 05/06/2024 13 trượt
03/06/2024 – 04/06/2024 59 trượt
02/06/2024 – 03/06/2024 47 trượt
01/06/2024 – 02/06/2024 09 trượt
31/05/2024 – 01/06/2024 86 trượt
29/05/2024 – 30/05/2024 11 trượt
27/05/2024 – 29/05/2024 77 trượt
25/05/2024 – 26/05/2024 22 trượt
23/05/2024 – 24/05/2024 10 trúng lô 10
21/05/2024 – 22/05/2024 77 chờ kết quả
19/05/2024 – 20/05/2024 22 trúng lô 22x2
17/05/2024 – 18/05/2024 33 trúng lô 33
15/05/2024 – 16/05/2024 11 trượt
13/05/2024 – 14/05/2024 44 trúng lô 44
11/05/2024 – 12/05/2024 11 trượt
09/05/2024 – 10/05/2024 44 trượt
07/05/2024 – 08/05/2024 77 trượt
05/05/2024 – 06/05/2024 11 trúng lô 11
03/05/2024 – 04/05/2024 55 trượt
01/05/2024 – 02/05/2024 44 trượt
29/04/2024 – 30/04/2024 62 trượt
27/04/2024 – 28/04/2024 68 trượt
26/04/2024 – 27/04/2024 50 trượt
25/04/2024 – 26/04/2024 17 trượt
24/04/2024 – 25/04/2024 45 trượt
23/04/2024 – 24/04/2024 03 trượt
22/04/2024 – 23/04/2024 57 trượt
21/04/2024 – 22/04/2024 89 trượt
20/04/2024 – 21/04/2024 61 trượt
19/04/2024 – 20/04/2024 65 86 trúng lô 86
17/04/2024 – 18/04/2024 28 19 trượt
16/04/2024 – 17/04/2024 03 85 trúng lô 03
15/04/2024 – 16/04/2024 07 29 trượt
13/04/2024 – 14/04/2024 57 89 trúng lô 57 89
12/04/2024 – 13/04/2024 47 34 trượt
11/04/2024 – 12/04/2024 57 35 trượt
10/04/2024 – 11/04/2024 46 35 ăn lô 35
09/04/2024 – 10/04/2024 78 49 ăn lô 78
08/04/2024 – 09/04/2024 68 40 ăn lô 68
07/04/2024 – 08/04/2024 79 35 ăn lô 79
06/04/2024 – 07/04/2024 46 25 ăn lô 25
05/04/2024 – 06/04/2024 67 24 trượt
04/04/2024 – 05/04/2024 03 12 trượt
03/04/2024 – 04/04/2024 56 78 ăn lô 78
02/04/2024 – 03/04/2024 57 39 ăn lô 39
01/04/2024 – 02/04/2024 46 20 trượt
31/03/2024 – 01/04/2024 48 29 trượt
30/03/2024 – 31/03/2024 57 39 trượt
29/03/2024 – 30/03/2024 14 78 trượt
28/03/2024 – 29/03/2024 56 28 trượt
27/03/2024 – 28/03/2024 17 62 trượt
26/03/2024 – 27/03/2024 47 38 ăn lô 38
25/03/2024 – 26/03/2024 59 18 ăn lô 59
24/03/2024 – 25/03/2024 47 38 ăn lô 38
23/03/2024 – 24/03/2024 15 29 ăn lô 15 29
22/03/2024 – 23/03/2024 46 78 trượt
21/03/2024 – 22/03/2024 35 69 ăn lô 69
20/03/2024 – 21/03/2024 34 78 trượt
19/03/2024 – 20/03/2024 55 80 trượt
18/03/2024 – 19/03/2024 24 67 trượt
17/03/2024 – 18/03/2024 35 89 ăn lô 89
16/03/2024 – 17/03/2024 34 29 ăn lô 29
15/03/2024 – 16/03/2024 15 57 ăn lô 15
14/03/2024 – 15/03/2024 23 67 trượt
13/03/2024 – 14/03/2024 28 47 ăn lô 28
12/03/2024 – 13/03/2024 56 49 ăn lô 49
11/03/2024 – 12/03/2024 46 37 trượt
10/03/2024 – 11/03/2024 57 69 trượt
09/03/2024 – 10/03/2024 34 68 ăn lô 68
08/03/2024 – 09/03/2024 45 89 trượt
07/03/2024 – 08/03/2024 51 33 trượt
06/03/2024 – 07/03/2024 22 77 trượt
05/03/2024 – 06/03/2024 55 88 trượt
04/03/2024 – 05/03/2024 33 44 trượt
03/03/2024 – 04/03/2024 66 88 ăn lô 66
02/03/2024 – 03/03/2024 33 88 ăn lô 88
01/03/2024 – 02/03/2024 55 99 trượt
29/02/2024 – 01/03/2024 11 44 trượt
28/02/2024 – 29/02/2024 88 55 trượt
27/02/2024 – 28/02/2024 44 99 trượt
26/02/2024 – 27/02/2024 44 66 trượt
25/02/2024 – 26/02/2024 88 00 ăn lô 88
24/02/2024 – 25/02/2024 22 77 trượt
23/02/2024 – 24/02/2024 11 33 ăn lô 33
22/02/2024 – 23/02/2024 22 88 ăn lô 88
21/02/2024 – 22/02/2024 44 66 trúng lô 66
20/02/2024 – 21/02/2024 55 88 trúng lô 88
19/02/2024 – 20/02/2024 99 33 trượt
18/02/2024 – 19/02/2024 11 33 trượt
17/02/2024 – 18/02/2024 55 88 trúng lô 55 88
16/02/2024 – 17/02/2024 22 77 trượt
15/02/2024 – 16/02/2024 44 88 trúng lô 44
14/02/2024 – 15/02/2024 33 66 trúng lô 33
13/02/2024 – 14/02/2024 00 55 trượt
07/02/2024 – 08/02/2024 88 44 trúng lô 88
06/01/2024 – 07/02/2024 22 77 trúng lô 77
04/01/2024 – 05/02/2024 88 55 Chờ kết quả
03/01/2024 – 04/02/2024 33 99 trúng lô 33
02/01/2024 – 03/02/2024 66 88 trúng lô 88
01/01/2024 – 02/02/2024 55 88 trúng lô 55x2
31/01/2024 – 01/02/2024 22 00 trượt
30/01/2024 – 31/01/2024 26 66 trúng lô 66x3
29/01/2024 – 30/01/2024 24 63 trúng lô 24
28/01/2024 – 29/01/2024 35 94 trúng lô 35
27/01/2024 – 28/01/2024 25 15 trượt
26/01/2024 – 27/01/2024 03 lót 48 TRƯỢT
25/01/2024 – 26/01/2024 54 lót 71 trượt
24/01/2024 – 25/01/2024 72 lót 44 trượt
23/01/2024 – 24/01/2024 02 lót 12 trúng lô 02
22/01/2024 – 23/01/2024 51 lót 03 trượt
21/01/2024 – 22/01/2024 83 lót 90 trượt
20/01/2024 – 21/01/2024 85 lót 56 trúng lô 56
19/01/2024 – 20/01/2024 95 lót 68 trúng lô 68
18/01/2024 – 19/01/2024 73 lót 89 trượt
17/01/2024 – 18/01/2024 75 LÓT 56 trượt
16/01/2024 – 17/01/2024 60 lót 56 TRƯỢT
15/01/2024 – 16/01/2024 17 lót 63 trúng lô 63
14/01/2024 – 15/01/2024 89 lot 68 trượt
13/01/2024 – 14/01/2024 73 lot 04 trúng lô 04
12/01/2024 – 13/01/2024 58 lót 50 trúng lô 58
11/01/2024 – 12/01/2024 73 lót 43 trúng lót 43
10/01/2024 – 11/01/2024 78 lót 05 trúng lót 05
08/01/2024 – 09/01/2024 48 lót 27 trượt
07/01/2024 – 08/01/2024 00 lót 56 trúng lót 56
06/01/2024 – 07/01/2024 57 lot 86 trượt
05/01/2024 – 06/01/2024 67 LÓT 66 trượt
04/01/2024 – 05/01/2024 82 lót 93 TRÚNG 93
02/01/2024 – 03/01/2024 63 Trượt
01/01/ – 02/01/2024 72 Trúng 72
31/12/ – 01/01/2024 17 Trúng 17
29/12/ – 30/12/2023 61 lót 62 Trượt
27/12/ – 28/12/2023 51 Trúng 51
25/12/ – 26/12/2023 90 Trượt
23/12/ – 24/12/2023 58 lót 59 Truot
20/12/ – 22/12/2023 59 Trúng 59
19/12/ – 21/12/2023 04 Trúng 04
18/12/ – 20/12/2023 60 Trúng 60

Nuôi lô độc thủ khung 2 ngày – thực chất là chúng ta chọn ra một con độc thủ lô và chơi liên tiếp 2 ngày. Cách chơi này là một phương pháp bắt lô bạch thủ an toàn và chính xác nhất. Giúp người chơi bớt lo bị trượt như những người chơi lô bạch thủ theo ngày một.

Xem thêm : dự đoán cầu 3 càng đặc biệt nuôi tuần

Xem thêm : dàn đề 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim

Xem thêm : lô song thủ khung 3 ngày

Xem thêm : lô kép khung 2 ngày

Độc thủ lô – bạch thủ lô khung 2 ngày là gì?

Với thời gian nuôi ngắn ngày cũng như chi phí không quá cao so với những cách chơi khác. Chuyên mục này đang được rất nhiều người tham gia ủng hộ.

Bằng nhiều phương pháp soi cầu 247 xổ số miền bắc được áp dụng. Chúng tôi sẽ lựa chọn ra một con lô đẹp nhất có chu kỳ ra 2 ngày. Các bạn chỉ việc online thường xuyên vào trang nuôi lô độc thủ và bạch thủ để nhận số. Cũng như  đánh giá tính hiệu quả của cách chơi này.

Soi cầu độc thủ – Bạch thủ lô khung 2 ngày miễn phí

Các bạn sẽ không còn phải băn khoăn về các con số mỗi ngày nữa vì hằng ngày các kết quả chuẩn nhất, đẹp nhất và ăn chắc nhất sẽ được cập nhật miễn phí tại đây. Chỉ cần truy cập vào website là sẽ nhận được số.

Bằng những kinh nghiệm thực tế và khả năng cảm nhận số. Trang nuôi lô bạch thủ này hứa hẹn mang lại những kết quả khả quan nhất cho người chơi. Sau đây sẻ là phần chốt số và thống kê kết quả các chu kỳ nuôi để các bạn tham khảo

Ưu điểm và nhược điểm độc thủ lô – bạch thủ lô khung 2 ngày

Soi cầu độc thủ lô – bạch thủ lô khung 2 ngày thực ra không quá khó. Nhưng để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng tìm hiểu cách chơi này thông qua những ưu điểm và nhược điểm của cách soi cầu này nhé.

Ưu điểm và nhược điểm độc thủ lô - bạch thủ lô khung 2 ngày

Ưu điểm khi nuôi lô độc thủ khung 2 ngày

Đối với nhiều người chơi, trước khi muốn áp dụng một phương pháp nuôi lô nào. Thì cần phải tìm hiểu về những ưu điểm của chúng. Phương pháp nuôi lô độc thủ max 2 ngày được đánh xem là một cách chơi ít rủi ro nhất. Bởi vì, thay vì bạn phải bỏ tiền ra để chơi cả dàn lô thì chỉ cần chơi một con bạch thủ.

Cùng với đó, 2 ngày nuôi khung là khoảng thời gian không phải quá dài. Vì vậy, hầu hết tất cả người chơi đều phù hợp với phương pháp này, kể cả những người mới tham gia lần đầu.

Người chơi cũng không cần thiết phải chuẩn bị quá nhiều vốn, vì người chơi chỉ việc chọn duy nhất 1 cặp số may mắn để chơi mà thôi.

Nhược điểm khi nuôi lô độc thủ khung 2 ngày

Đây chính là cách chơi mà những người muốn đánh nhanh, thắng nhanh sẽ không phù hợp. Ngoài ra, với cách chơi nuôi lô bạch thủ này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Nên sẽ không phù hợp với những người chơi muốn theo đuổi sự an toàn khi chơi lô đề.

Mức tiền thưởng mà người chơi nhận được từ lô bạch thủ sẽ tương đối cao. Tuy nhiên, mức phí mà các bạn bỏ ra để nuôi khung cũng không hề nhỏ chút nào. Vì vậy, các bạn sẽ cần đảm bảo về tiềm lực tài chính của mình để có thể theo đến cùng.

Một số lưu ý soi cầu độc thủ lô – bạch thủ lô khung 2 ngày

Khi soi cầu độc thủ lô – bạch thủ lô nuôi khung 2 ngày muốn hiệu quả. Những người chơi cần phải nhớ một số chú ý sau để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất như:

Một số lưu ý soi cầu độc thủ lô – bạch thủ lô khung 2 ngày

Cần tính toán kỹ trước khi chơi lô khung 2 ngày: Thay vì chỉ chọn một con số tự nhiên để đánh khung lô nuôi 2 ngày. Người chơi nên kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau để chọn ra những  bộ số lô đánh hiệu quả nhất. 

Tinh thần phải thật vững: Soi cầu độc thủ lô – bạch thủ lô khung 2 ngày không phải là một khoảng thời gian quá dài. Nhưng nếu tâm lý các bạn không đủ vững cũng rất dễ xảy ra trường hợp chọn nhầm số đánh lô khung 2 ngày rồng bạch kim hay không thể theo hết chu kỳ nuôi 2 ngày. Vì vậy không thể đạt được hiệu quả trúng cao. 

Dù soi cầu độc thủ lô – bạch thủ lô khung 2 ngày miễn phí hay bất kỳ hình thức chơi nào, thì người chơi cũng tuyệt đối không được vào tiền nuôi lô khung 2 ngày miền Bắc quá nhiều tiền chơi, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tài chính chung của gia đình cũng như bản thân. 

Soi cầu độc thủ lô – bạch thủ lô khung 2 ngày dựa vào đầu câm

Cách chơi này cũng được rất nhiều người quan tâm áp dụng. Phương pháp soi cầu độc thủ lô này cũng khá đơn giản nhưng mà lại chính xác lên đến 90%. Cách chơi độc thủ lô kép dựa theo đầu câm các bạn cần phải theo dõi kết quả xổ số hôm nay. Tiếp theo, các bạn hãy tìm được những đầu lô câm, rồi đợi 2 ngày tiếp theo xem con kép dựa trên đầu câm đó có mặt trên bảng kết quả xổ số hay không.

Soi cầu độc thủ lô – bạch thủ lô khung 2 ngày dựa vào đuôi câm

Với cách chơi này cũng tương tự nhưng việc dựa vào đầu lô câm. Các bạn cũng cần phải theo dõi bảng kết quả xổ số. Tiếp theo thì tìm được đuôi câm. Sau đó, người chơi hãy đợi 2 ngày tiếp theo xem có số kép của đuôi câm có về không. 

Lưu ý : đây là chuyên mục dự đoán nuôi lô khung 247 để người dùng tham khảo, cũng như thảo luận trên tinh thần vui chơi giải trí. chúng tôi không khuyến khích người chơi sử dụng nó vào những mục đích phi pháp.

Kết quả xổ số được quay ngẫu nhiên và không có một cách tính nào cho ra con số chính xác tuyệt đối. bởi vậy các bạn phải cân nhắc kỹ. chúc các bạn may mắn.

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày
Nuôi lô kép khung 3 ngày chuẩn Nuôi lô kép khung 3 ngày chuẩn
Nuôi lô song thủ khung 2 ngày Nuôi lô song thủ khung 2 ngày
Nuôi lô kép khung 2 ngày Nuôi lô kép khung 2 ngày
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày Nuôi lô song thủ khung 3 ngày
Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim
Soi cầu dự đoán cầu 3 càng đặc biệt nuôi tuần Soi cầu dự đoán cầu 3 càng đặc biệt nuôi tuần
Lô đẹp hôm nay | soi cầu 247 vip | Nuôi lô khung 247 | Lô khung 2 ngày | Soi cầu rồng bạch kim
|

Chúc bạn may mắn phát tài  soi cau 365 sieu chuan

Nội Quy và Điều Khoản