lo dep hom nay 247
Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim là một trong những xu hướng chơi lô đề được rất nhiều người chơi áp dụng. Tuy nhiên với những người mới chơi thì chắc hẳn còn rất nhiều bỡ ngỡ với cách đánh đề này. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số nội dung hữu ích về hình thức chơi lô đề này. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Contents

Dàn đề 36 số là gì?

CHỐT SỐ NGÀY DÀN ĐỀ 36 SỐ KHUNG 3 NGÀY KẾT QUẢ
30/05/2024 – 01/06/2024 Đầu 2 Đầu 4 Đầu 9 79 97 47 74 28 82 chờ kết quả
27/05/2024 – 29/05/2024 Đầu 1 Đầu 5 Đầu 8 24 42 45 54 44 34 trượt
25/05/2024 – 26/05/2024 Đầu 8 Đầu 2 Đầu 7 24 42 45 54 44 34 trượt
23/05/2024 – 24/05/2024 Đầu 8 Đầu 9 Đầu 6 07 70 89 98 37 73 trúng đề 98
21/05/2024 – 22/05/2024 Đầu 2 Đầu 1 Đầu 3 11 33 44 55 77 88 trượt
19/05/2024 – 20/05/2024 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 2 02 20 29 92 89 98 chờ kết quả
17/05/2024 – 18/05/2024 Đầu 4 Đầu 3 Đầu 2 23 32 24 42 35 53 trượt
15/05/2024 – 16/05/2024 Đầu 5 Đầu 7 Đầu 6 05 50 06 60 07 70 trượt
13/05/2024 – 14/05/2024 Đầu 8 Đầu 5 Đầu 0 58 85 69 96 79 97 trượt
11/05/2024 – 12/05/2024 Đầu 0 Đầu 7 Đầu 3 15 51 14 41 36 63 trúng đề 05
09/05/2024 – 10/05/2024 Đầu 8 Đầu 5 Đầu 0 58 85 69 96 79 97 trượt
07/05/2024 – 08/05/2024 Đầu 1 Đầu 5 Đầu 4 15 51 17 71 18 81 trượt
05/05/2024 – 06/05/2024 Đầu 1 Đầu 3 Đầu 2 12 21 01 10 03 30 trượt
03/05/2024 – 04/05/2024 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 57 75 68 86 79 97 trượt
01/05/2024 – 02/05/2024 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 23 32 34 43 12 21 trúng đề 67
30/04/2024 – 01/05/2024 Đầu 4 Đầu 1 Đầu 2 22 33 44 55 66 trúng đề 24
28/04/2024 – 29/04/2024 Đầu 3 Đầu 2 Đầu 6 69 96 79 97 59 95 trượt
26/04/2024 – 27/04/2024 Đầu 8 Đầu 7 Đầu 5 15 51 25 52 34 43 trượt
26/04/2024 – 27/04/2024 Đầu 1 Đầu 3 Đầu 2 12 21 01 10 03 30 trượt
25/04/2024 – 26/04/2024 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 59 95 58 85 68 86 trượt
24/04/2024 – 25/04/2024 Đầu 0 Đầu 7 Đầu 3 15 51 14 41 36 63 trượt
23/04/2024 – 24/04/2024 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 17 71 28 28 48 84 trượt
22/04/2024 – 23/04/2024 Đầu 4 Đầu 7 Đầu 0 15 51 35 53 24 42 trượt
21/04/2024 – 22/04/2024 Đầu 4 Đầu 3 Đầu 5 04 40 14 41 24 42 trượt
20/04/2024 – 21/04/2024 Đầu 4 Đầu 6 Đầu 2 68 86 78 87 69 96 trượt
19/04/2024 – 20/04/2024 Đầu 4 Đầu 3 Đầu 7 79 97 68 86 09 90 trúng đề 79
17/04/2024 – 18/04/2024 Đầu 7 Đầu 3 Đầu 6 79 97 68 86 19 91 trượt
16/04/2024 – 17/04/2024 Đầu 4 Đầu 2 Đầu 1 03 30 04 04 15 51 trượt
15/04/2024 – 16/04/2024 Đầu 4 Đầu 7 Đầu 1 16 61 68 86 79 97 trượt
13/04/2024 – 14/04/2024 Đầu 3 Đầu 2 Đầu 1 67 76 48 84 36 63 trượt
12/04/2024 – 13/04/2024 Đầu 9 Đầu 3 Đầu 0 25 52 49 9469 96 trúng đề 49
11/04/2024 – 12/04/2024 Đầu 5 Đầu 2 Đầu 3 17 71 38 83 29 92 trượt
10/04/2024 – 11/04/2024 Đầu 2 Đầu 4 Đầu 9 48 84 36 63 12 21 trượt
09/04/2024 – 10/04/2024 Đầu 1 Đầu 3 Đầu 7 56 65 04 40 36 63 ăn đề 38
08/04/2024 – 09/04/2024 Đầu 2 Đầu 6 Đầu 9 18 18 35 53 46 64 trượt
07/04/2024 – 08/04/2024 Đầu 2 Đầu 4 Đầu 9 39 93 26 62 17 71 ăn đề 47
06/04/2024 – 07/04/2024 Đầu 6 Đầu 3 Đầu 5 18 81 25 52 34 43 trượt
05/04/2024 – 06/04/2024 Đầu 1 Đầu 8 Đầu 2 13 31 68 68 45 54 ăn đề 12
04/04/2024 – 05/04/2024 Đầu 2 Đầu 5 Đầu 6 12 21 35 53 47 74 ăn đề 66
03/04/2024 – 04/04/2024 Đầu 1 Đầu 3 Đầu 6 48 84 39 93 02 20 trượt
02/04/2024 – 03/04/2024 Đầu 4 Đầu 1 Đầu 3 36 63 29 92 11 99 trượt
01/04/2024 – 02/04/2024 Đầu 5 Đầu 2 Đầu 1 57 75 39 93 10 01 trượt
31/03/2024 – 01/04/2024 Đầu 8 Đầu 3 Đầu 1 47 74 39 93 20 02 trượt
30/03/2024 – 31/03/2024 Đầu 4 Đầu 2 Đầu 9 36 63 27 72 29 92 trượt
29/03/2024 – 30/03/2024 Đầu 5 Đầu 2 Đầu 3 17 71 38 83 29 92 ăn đề 35
28/03/2024 – 29/03/2024 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 37 73 46 64 48 84 trượt
27/03/2024 – 28/03/2024 Đầu 5 Đầu 3 Đầu 1 36 63 28 82 19 91 trượt
26/03/2024 – 27/03/2024 Đầu 4 Đầu 7 Đầu 2 57 75 38 83 29 92 ăn đề 45
25/03/2024 – 26/03/2024 Đầu 2 Đầu 1 Đầu 9 47 74 49 94 05 50 ăn đề 19
24/03/2024 – 25/03/2024 Đầu 0 Đầu 4 Đầu 3 18 81 36 63 28 82 ăn đề 42
23/03/2024 – 24/03/2024 Đầu 8 Đầu 1 Đầu 9 16 61 20 02 38 83 trượt
22/03/2024 – 23/03/2024 Đầu 8 Đầu 3 Đầu 5 26 62 39 93 40 04 ăn đề 82
21/03/2024 – 22/03/2024 Đầu 4 Đầu 2 Đầu 5 78 87 36 63 27 72 trượt
20/03/2024 – 21/03/2024 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 0 10 01 23 32 48 84 trượt
19/03/2024 – 20/03/2024 Đầu 2 Đầu 1 Đầu 0 19 91 27 72 28 82 trượt
18/03/2024 – 19/03/2024 Đầu 6 Đầu 2 Đầu 3 12 21 57 75 38 83 ăn đề 36
17/03/2024 – 18/03/2024 Đầu 3 Đầu 5 Đầu 7 19 91 48 84 23 32 ăn đề 23
16/03/2024 – 17/03/2024 Đầu 6 Đầu 4 Đầu 0 12 21 45 54 38 83 trượt
15/03/2024 – 16/03/2024 Đầu 6 Đầu 4 Đầu 9 12 21 39 93 03 30 ăn đề 67
14/03/2024 – 15/03/2024 Đầu 5 Đầu 7 Đầu 8 12 21 34 43 35 53 ăn đề 34
13/03/2024 – 14/03/2024 Đầu 2 Đầu 0 Đầu 9 19 91 02 20 13 31 trượt
12/03/2024 – 13/03/2024 Đầu 3 Đầu 0 Đầu 7 46 64 78 87 69 96 trượt
11/03/2024 – 12/03/2024 Đầu 5 Đầu 2 Đầu 8 14 41 03 30 05 50 trượt
10/03/2024 – 11/03/2024 Đầu 4 Đầu 2 Đầu 1 18 81 29 92 35 53 trượt
09/03/2024 – 10/03/2024 Đầu 8 Đầu 3 Đầu 0 14 41 35 53 90 09 trượt
08/03/2024 – 09/03/2024 Đầu 8 Đầu 4 Đầu 9 30 30 56 65 78 87 ăn đề 41
07/03/2024 – 08/03/2024 Đầu 2 Đầu 5 Đầu 8 12 21 89 98 11 00 trượt
06/03/2024 – 07/03/2024 Đầu 3 Đầu 5 Đầu 7 23 32 56 65 89 98 trượt
05/03/2024 – 06/03/2024 Đầu 2 Đầu 1 Đầu 9 37 73 28 82 19 91 trượt
04/03/2024 – 05/03/2024 Đầu 5 Đầu 7 Đầu 9 28 82 56 65 57 75 trượt
03/03/2024 – 04/03/2024 Đầu 6 Đầu 8 Đầu 9 34 43 28 82 22 33 trượt
02/03/2024 – 03/03/2024 Đầu 4 Đầu 2 Đầu 0 17 71 39 93 05 50 trượt
01/03/2024 – 02/03/2024 Đầu 5 Đầu 3 Đầu 0 18 81 29 92 38 83 ăn đề 33
29/02/2024 – 01/03/2024 Đầu 6 Đầu 9 Đầu 0 29 92 38 83 46 64 ăn đề 61
28/02/2024 – 29/02/2024 Đầu 5 Đầu 8 Đầu 0 45 54 67 76 09 90 trượt
27/02/2024 – 28/02/2024 Đầu 0 Đầu 4 Đầu 8 29 92 37 73 48 84 ăn đề 45
26/02/2024 – 27/02/2024 Đầu 5 Đầu 3 Đầu 1 28 82 39 93 47 74 trượt
25/02/2024 – 26/02/2024 Đầu 2 Đầu 4 Đầu 7 38 83 47 74 10 01 trượt
24/022/2024 – 25/02/2024 Đầu 3 Đầu 5 Đầu 9 28 82 36 63 68 86 trượt
23/02/2024 – 24/02/2024 Đầu 4 Đầu 6 Đầu 9 77 89 98 27 72 00 trượt
22/02/2024 – 23/02/2024 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 23 32 58 85 49 94 trúng đề 53
21/02/2024 – 22/02/2024 Đầu 4 Đầu 2 Đầu 8 46 64 78 87 09 90 trúng đề 88
20/02/2024 – 21/02/2024 Đầu 1 Đầu 8 Đầu 9 24 42 34 43 19 91 trượt
19/02/2024 – 20/02/2024 Đầu 5 Đầu 4 Đầu 9 12 21 36 63 37 73 trượt
18/02/2024 – 19/02/2024 Đầu 0 Đầu 2 Đầu 6 48 84 78 87 47 74 trúng đề 01
17/02/2024 – 18/02/2024 Đầu 5 Đầu 7 Đầu 8 56 65 79 97 89 98 trượt
16/02/2024 – 17/02/2024 Đầu 3 Đầu 5 Đầu 7 19 91 48 84 23 32 trượt
15/02/2024 – 16/02/2024 Đầu 4 Đầu 2 Đầu 8 12 21 02 20 23 32 trượt
14/02/2024 – 15/02/2024 Đầu 6 Đầu 4 Đầu 8 05 50 06 60 17 71 trượt
13/02/2024 – 14/02/2024 Đầu 2 Đầu 0 Đầu 5 02 20 03 30 04 40 trượt
07/02/2024 – 08/02/2024 Đầu 2 Đầu 1 Đầu 5 55 56 65 78 87 66 trùng đề 52
06/02/2024 – 07/02/2024 Đầu 2 Đầu 1 Đầu 5 47 74 38 83 27 72 trượt
05/02/2024 – 06/02/2024 Đầu 6 Đầu 1 Đầu 3 01 10 02 20 03 03 trúng đề 67
04/02/2024 – 05/02/2024 Đầu 5– Đầu 4 Đầu 0 67 76 78 87 09 90 trúng đề 00
03/02/2024 – 04/02/2024 Đầu 8– Đầu 2 Đầu 3 37 73 46 64 48 84 ăn đề 89
02/02/2024 – 03/02/2024 Đầu 8– Đầu 9– Đầu 7 45 54 34 43 23 32 trúng đề
01/01/2024 – 02/02/2024 Đầu 5– Đầu 4– Đầu 1 11 22 33 44 55 77 trúng đề 44
31/01/2024 – 01/02/2024 Đầu 5– Đầu 4– Đầu 1 25 52 34 43 15 51 trượt
29/01/2024 – 30/01/2024 Đầu 1– Đầu 4– Đầu 2 26 62 36 63 56 65 trúng đề 24
28/01/2024 – 29/01/2024 Đầu 8– Đầu 5– Đầu 8 57 75 37 73 68 86 trượt
27/01/2024 – 28/01/2024 Đầu 2– Đầu 0– Đầu 3 68 86 78 87 08 80 trượt
26/01/2024 – 27/01/2024 Đầu 2– Đầu 0– Đầu 8 27 72 37 73 46 64 TRƯỢT
25/01/2024 – 26/01/2024 Đầu 3– Đầu 0– Đầu 2 56 65 45 54 58 85 Chờ kết quả
24/01/2024 – 25/01/2024 Đầu 2– Đầu 5– Đầu 9 27 72 28 82 29 92 trượt
23/01/2024 – 24/01/2024 Đầu 6– Đầu 8– Đầu 3 08 80 18 81 28 82 trúng đề 61
22/01/2024 – 23/01/2024 Đầu 1– Đầu 5– Đầu 2 02 20 03 30 04 40 trượt
21/01/2024 – 22/01/2024 Đầu 5– Đầu 6– Đầu 8 16 61 17 17 18 81 trượt
20/01/2024 – 21/01/2024 Đầu 1– Đầu 2– Đầu 3 39 93 47 74 56 65 trúng đề 19
19/01/2024 – 20/01/2024 Đầu 5– Đầu 4– Đầu 3 08 80 07 70 06 60 trượt
18/01/2024 – 19/01/2024 Đầu 7– Đầu 4– Đầu 8 68 86 78 87 89 98 trượt
17/01/2024 – 18/01/2024 Đầu 0– Đầu 4– Đầu 8 –24 42 45 54 25 52 trượt
16/01/2024 – 17/01/2024 Đầu 3– Đầu 4– Đầu 1 –34 43 35 53 36 63 TRÚNG ĐỀ 53
15/01/2024 – 16/01/2024 Đầu 5– Đầu 4– Đầu 7 –17 71 15 51 18 81 trượt
14/01/2024 – 15/01/2024 Đầu 5– Đầu 9– Đầu 7 –39 93 48 84 37 73 trượt
13/01/2024 – 14/01/2024 Đầu 4– Đầu 1 – Đầu 3 – 58 85 34 43 56 65 trúng đề 38
12/01/2024 – 13/01/2024 Đầu 4– Đầu 0 – Đầu 5 – 38 83 48 84 68 86 trúng đề 86
11/01/2024 – 12/01/2024 Đầu 4– Đầu 1 – Đầu 5 – 13 31 24 42 25 52 trượt
10/01/2024 – 11/01/2024 Đầu 2– Đầu 3 – Đầu 6 – 23 32 34 43 27 72 trung đề 32 ngày 1
08/01/2024 – 09/01/2024 Đầu 4– Đầu 3 – Đầu 5 – 68 86 67 76 78 87 trượt
07/01/2024 – 08/01/2024 Đầu 6 – Đầu 2 – Đầu 4 – 23 24 26 27 28 29 trượt
06/01/2024 – 07/01/2024 Đầu 4 – Đầu 8 – Đầu 3 – 48 84 47 74 37 73 trượt
05/01/2024 – 06/01/2024 Đầu 1 – Đầu 2 – Đầu 4 – 46 56 66 68 69 70 trượt
04/01/2024 – 05/01/2024 Đầu 2 – Đầu 7 – Đầu 5 – 00 01 02 03 04 05 TRƯỢT
02/01/2024 – 03/01/2024 Đầu 2 – Đầu 7 – Đầu 9 – 00 01 02 03 04 05 Trúng 95
01/01/ – 02/01/2024 Đầu 2 – Đầu 7 – Đầu 3 – 00 01 02 03 04 05 Trúng 32
29/12/ – 31/12/2023 Đầu 1 – Đầu 7 – Đầu 9 – 00 01 02 03 04 05 Trượt
26/12/ – 28/12/2023 Đầu 2 – Đầu 5 – Đầu 8 – 00 01 02 03 04 05 Trượt
25/12/ – 27/12/2023 Đầu 2 – Đầu 3 – Đầu 4 – 00 01 02 03 04 05 Trúng 25
22/12/ – 24/12/2023 Đầu 5 – Đầu 8 – Đầu 7 – 00 01 02 03 04 05 Truot
19/12/ – 21/12/2023 Đầu 5 – Đầu 4 – Đầu 9 – 00 01 02 03 04 05 Trượt
18/12/ – 20/12/2023 Đầu 3 – Đầu 7 – Đầu 9 – 00 01 02 03 04 05 Trúng 32

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày có định nghĩa rất đơn giản. Người chơi sẽ áp dụng nhiều kỹ thuật soi cầu khác nhau. Và chọn khung có tổng 36 con đề từ 00 – 99 với tỷ lệ nổ cao nhất để chơi trong ngày.

Dàn đề 36 số là gì?

Đặc điểm của cách đánh này là ít tốn kém chi phí. Số quân vừa phải và dễ dàng soi cầu với tỷ lệ đề về cũng rất cao. Vì vậy, nó được áp dụng phổ biến cho tất cả 3 miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đa phần, người chơi đều ăn liên tiếp nên hình thức đánh đề này được nhiều người sử dụng. Và được đánh giá là bất bại.

Chốt dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày miễn phí

Mọi thông tin trên web đều hoàn toàn miễn phí cho nên các con số cũng vậy. Bất kì ai khi tới với LoDepHomNay247.Net đều sẽ nhận được những dàn lô. Cũng như xdàn đề đẹp, chuẩn nhất do chính đội ngũ chuyên gia lựa chọn. Hy vọng mọi người sẽ đạt được hiệu quả tối đa.

Hé lộ một số cách lập dàn đề 36 số khung 3 ngày chuẩn nhất

Dàn đề 36 số hôm nay trên thực tế thường không cố định về một số con số nhất định nào đó. Vì vậy, các con số trong dàn đề thường sẽ được tách biệt tùy thuộc vào cách bắt cầu đề. Dưới đây là một số cách lập dàn đề 36 số khung 3 ngày chuẩn mà người chơi có thể tham khảo: 

Xem thêm : 3 càng nuôi tuần

Xem thêm : đề 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim

Xem thêm : Nuôi lô song thủ khung 3 ngày

Xem thêm : Nuôi lô kép khung 2 ngày

 

Hé lộ một số cách lập dàn đề 36 số khung 3 ngày chuẩn nhất

Lập dàn đề 36 số từ con 0 đến 5 chuẩn

Dàn đề 36 con số này được tạo thành từ sự kết hợp của 2 số bất kỳ với các số gồm: 3, 4, 5, 0, 1 và 2. Cho nên, dàn đề này sẽ bao gồm 36 con số đó là:

03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 30, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 43, 44, 45, 53, 54, 55. 

Lập dàn đề 36 số từ con 1 đến 6 chuẩn

Dàn đề 36 con số này được tạo thành từ sự kết hợp của 2 số bất kỳ với các số gồm: 3, 4, 5, 1, 2 và 6. Cho nên, dàn đề này sẽ bao gồm 36 con số đó là:

14, 15, 16, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 46, 43, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 54, 55, 56, 64, 65, 66. 

Lập dàn đề 36 số từ con 2 đến 7 chuẩn

Dàn đề 36 con số này được tạo thành từ kết hợp của 2 số bất kỳ với các số gồm: 3, 4, 5, 2, 7 và 6. Cho nên, dàn đề này sẽ bao gồm 36 con số chính là:

25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77. 

Lập dàn đề 36 số từ con 3 đến 8 chuẩn

Dàn đề 36 con số này được tạo thành từ sự kết hợp của 2 số bất kỳ với các số gồm: 3, 4, 5, 7, 8 và 6. Cho  nên, dàn đề này sẽ bao gồm 36 con số đó là:

36, 37, 38, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 83, 84, 85,  76, 77, 78, 86, 87, 88. 

Lập dàn đề 36 số từ con 4 đến 9 chuẩn

Dàn đề 36 con số này được tạo thành từ sự kết hợp của 2 số bất kỳ với các số gồm: 4, 5, 7, 8, 9 và 6. Vậy nên, dàn đề này sẽ bao gồm 36 con số là:

47, 48, 49, 44, 45, 46, 54, 55, 56,  57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99. 

Lập dàn đề 36 con bỏ kép và đuôi chẵn chuẩn

Hiện nay, có rất nhiều cao thủ đã áp dụng thành công với cách bắt dàn đề 36 số này. Cách bắt cầu này cũng đã có cách thực hiện tương tự như với các phương pháp lập dàn truyền thống ở trên. Dựa vào cách lập dàn đề này, các bạn sẽ có được 36 con số là:

08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 38,  26, 28, 32, 42, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 68, 72, 74, 94, 96, 98, 84, 86, 92.

Lập dàn đề 36 con bỏ kép và đuôi lẻ siêu chuẩn

Cũng tương tự như với lập dàn đề 36 con bỏ kép và đuôi chẵn. Với phương pháp này cũng có tỷ lệ trúng tương đối cao. Khi các bạn áp dụng cách soi cầu lập dàn đề 36 con bỏ kép. Và đuôi lẻ thì các bạn cũng sẽ có được các con số sau:

01, 03, 05, 09, 11, 13, 15, 17, 23, 31, 35, 37, 25, 27, 39, 51, 53, 55, 41, 45, 47, 59, 61, 63, 75, 77, 81, 69, 71, 73, 95, 97, 99, 83, 85, 91. 

Chia sẻ một số cách vào tiền cho dàn 36 số nuôi 3 ngày

Hiện tại khi chơi giải đặc biệt sẽ có nhiều tỷ lệ ăn khác nhau tùy theo nhà cái. Theo truyền thống thì là 1 ăn 70, có nới 1 ăn 80. Còn nếu theo các trang nhà cái online thì tỷ lệ sẽ là 1 ăn 98 hoặc 1 ăn 99. Điều này cho thấy chơi đề sẽ có lãi khá lớn. Giúp cho cách vào tiền trở nên dễ dàng và đa dạng hơn. Các bạn có thể tham khảo thêm 1 số cách vào tiền ngay dưới đây.

Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:3

Tỷ lệ này có nghĩa là ngày thứ 2 sẽ vào gấp đôi số tiền ngày đầu, ngày thứ 3 sẽ gấp ba lần ngày đầu. Ví dụ:

Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:4

Tương tự như các vào tiền phía trên, ở cách vào tiền này ngày thứ 2 sẽ vào gấp đôi số tiền ngày đầu.  Ngày thứ 3 sẽ gấp bốn lần ngày đầu. Ví dụ:

Lưu ý vào tiền cho dàn 36 số nuôi 3 ngày

Đối với cách chơi nuôi thì khi đã ra thì sẽ lại quay lại chơi từ đầu mà không nên chơi tiếp. Ví dụ nếu chơi và ăn ngày thứ 2 thì ngày sau lại quay về với tỷ lệ là 1.

Chia sẻ một số cách vào tiền cho dàn 36 số nuôi 3 ngày

Sẽ có nhiều cách chơi khác nhau và mỗi người sẽ có những lựa chọn riêng cho mình. Tùy vào số vốn và sở thích của mình. Mà bạn cũng có thể tự tìm ra một cách vào tiền cảm thấy tốt nhất. Tuy nhiên nếu chơi thì đừng bao giờ dồn hết số vốn đang có vào 1 khung. Hãy chia ra để có thể chơi trong nhiều khung để phòng trường hợp khung này xịt.

Chơi dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày cũng giống với các dàn khác, chỉ cần tính toán kỹ về các con số và cách vào tiền hợp lý thì chơi chắc chắn có lãi. Nếu còn bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào khác. Thì hãy liên hệ tới chúng tôi để được hỗ trợ nhé.

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày
Nuôi lô kép khung 3 ngày chuẩn Nuôi lô kép khung 3 ngày chuẩn
Nuôi lô độc thủ – Bạch thủ lô khung 2 ngày Nuôi lô độc thủ – Bạch thủ lô khung 2 ngày
Nuôi lô song thủ khung 2 ngày Nuôi lô song thủ khung 2 ngày
Nuôi lô kép khung 2 ngày Nuôi lô kép khung 2 ngày
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày Nuôi lô song thủ khung 3 ngày
Soi cầu dự đoán cầu 3 càng đặc biệt nuôi tuần Soi cầu dự đoán cầu 3 càng đặc biệt nuôi tuần
79king.li, F88BET, bk8,
Lô đẹp hôm nay | soi cầu 247 vip | Nuôi lô khung 247 | Lô khung 2 ngày | Soi cầu rồng bạch kim
|

Chúc bạn may mắn phát tài  soi cau 365 sieu chuan

Nội Quy và Điều Khoản