lo dep hom nay 247
Soi cầu dàn lô 10 số – Dàn lô 10 số vip

Soi cầu dàn lô 10 số miền bắc miễn phí chỉ áp dụng cho những anh em chuyên chơi lô dàn. Đánh nhiều con số trong ngày. Những anh em nào đánh to. Hoặc không thích có thể tham khảo thêm dàn bạch thủ lô, song thủ lô. Mỗi ngày chúng tôi sẽ soi cầu tìm ra những con số sáng cửa về nhất để anh em mang đi đánh. Với dàn lô 10 số này thì đòi hỏi anh em phải biết cách đầu tư chia vốn sao cho thật hiệu quả mới có thể chơi lâu dài được.

Contents

Soi cầu dàn lô 10 số là gì?

CHỐT SỐ NGÀY DÀN LÔ 10 SỐ KẾT QUẢ
30/05/2024 16 61 89 98 67 76 49 94 35 53 chờ kết quả
29/05/2024 03 30 35 53 18 81 68 86 05 50 ăn lô 30 81 50
28/05/2024 19 91 02 20 79 97 35 53 49 94 ăn lô 19 49 94
27/05/2024 85 58 96 69 63 36 58 85 15 51 ăn lô 85 63
26/05/2024 27 72 47 74 06 60 68 86 23 32 ăn lô 72
25/05/2024 01 10 23 32 34 43 56 65 58 85 trúng lô 23 32 43 65 85
24/05/2024 01 10 23 32 34 43 56 65 58 85 trúng 01 10 65
23/05/2024 45 54 02 20 26 62 89 98 15 51 trúng lô 89 45 62
22/05/2024 23 32 46 64 58 85 67 76 09 90 trúng lô 67 09
19/05/2024 23 32 46 64 58 85 67 76 09 90 trúng lô 67 09
18/05/2024 03 30 35 53 18 81 68 86 05 50 trúng lô 30 53
17/05/2024 17 71 16 61 01 10 12 21 14 41 trúng lô 71
16/05/2024 23 32 46 64 58 85 67 76 09 90 trúng lô 67 09
15/05/2024 03 30 35 53 18 81 68 86 05 50 trúng lô 30 53
14/05/2024 23 32 46 64 58 85 67 76 09 90 trúng lô 67
13/05/2024 24 42 67 76 59 95 68 86 46 64 trúng lô 59 67
12/05/2024 03 30 35 53 18 81 68 86 05 50 trúng lô 03 05
11/05/2024 23 32 46 64 58 85 67 76 09 90 trúng lô 32 46 64 76
10/05/2024 03 30 35 53 18 81 68 86 05 50 chờ kết quả
09/05/2024 24 42 67 76 59 95 68 86 46 64 trúng lô 76 59 68
08/05/2024 12 21 17 71 18 18 13 31 01 10 trúng lô 10x2
07/05/2024 23 32 46 64 58 85 67 76 09 90 trúng lô 58 76x2
06/05/2024 37 73 18 81 19 91 29 92 47 74 trúng lô 81
05/05/2024 49 94 57 75 04 40 45 54 34 43 trúng lô 45 54
04/05/2024 38 83 17 71 14 41 03 30 18 81 chờ kết quả
03/05/2024 05 50 15 51 25 52 59 95 18 81 trúng lô 18 95
02/05/2024 01 10 02 20 34 43 48 84 06 60 trúng lô 10 20 34
01/05/2024 04 40 06 60 68 86 19 91 46 64 trúng lô 60 46
30/04/2024 38 83 17 71 14 41 03 30 18 81 trúng lô 83 81
29/04/2024 26 62 57 75 67 76 02 20 69 96 trúng lô 75 76 02
28/04/2024 12 21 23 32 24 42 36 63 68 86 trúng lô 86
27/04/2024 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 trúng lô 60 70
26/04/2024 49 94 57 75 04 40 24 42 34 43 trúng lô 49 57
25/04/2024 36 63 57 75 17 71 67 76 19 91 trúng lô 36 71 76
24/04/2024 37 73 18 81 19 91 29 92 47 74 trúng lô 47
23/04/2024 34 43 57 75 69 96 59 95 07 70 trúng lô 07
22/04/2024 05 50 07 70 57 75 37 73 38 83 trúng lô 37
21/04/2024 06 60 16 61 46 64 56 65 68 86 trúng lô 86
20/04/2024 01 10 23 32 36 63 68 86 09 90 trúng lô 63x2 86 90x2
19/04/2024 12 21 46 64 67 76 57 75 16 61 trúng lô 46x2 57x2 16
18/04/2024 12 21 46 64 67 76 08 80 58 85 trúng lô 46x2 80
17/04/2024 03 30 04 40 56 65 68 86 09 90 trúng lô 03 40x2 90
16/04/2024 12 21 57 75 24 42 79 97 69 96 trúng lô 12 42
15/04/2024 15 51 35 53 57 75 89 98 79 97 trúng lô 51 98 79x2
14/04/2024 01 10 02 02 03 30 04 04 05 50 trúng lô 01 50
13/04/2024 12 21 57 75 34 43 79 97 69 96 chờ kết quả
12/04/2024 19 91 03 30 24 42 57 75 46 64 ăn lô 91
11/04/2024 39 93 13 31 28 82 47 74 58 85 ăn lô 93 28
10/04/2024 58 85 49 94 35 53 67 76 19 91 ăn lô 53
09/04/2024 57 75 26 62 38 83 19 91 01 10 ăn lô 57 26 62 10
08/04/2024 57 75 34 43 07 70 89 98 69 96 ăn lô 07 98
07/04/2024 34 43 59 95 46 64 25 52 19 91 ăn lô 34 25
06/04/2024 34 43 28 82 17 71 56 65 37 73 ăn lô 43 71
05/04/2024 58 85 19 91 25 52 48 84 38 83 ăn lô 19 91 25
04/04/2024 16 61 28 82 49 94 35 53 08 80 ăn lô 28
03/04/2024 15 51 46 64 28 82 37 73 04 40 ăn lô 15 64 73
02/04/2024 14 41 23 32 48 84 36 63 02 20 ăn lô 14 48 02
01/04/2024 19 91 28 82 37 73 46 64 56 65 trượt
31/03/2024 38 83 29 92 47 74 05 50 19 91 ăn lô 83 47 74 91
30/03/2024 29 92 01 10 37 73 24 42 58 85 ăn lô 29
29/03/2024 57 75 36 63 49 94 35 53 12 21 ăn lô 63 49 53
28/03/2024 46 64 39 93 29 92 38 83 19 91 ăn lô 83 91
27/03/2024 59 95 37 73 02 20 14 41 27 72 ăn lô 59 02 14
26/03/2024 57 75 36 63 28 82 38 83 89 98 ăn lô 28 82
25/03/2024 48 84 34 43 19 91 13 31 67 76 ăn lô 19 13
24/03/2024 48 84 12 21 29 92 14 41 56 65 ăn lô 48 84 12 29 41
23/03/2024 56 65 47 74 35 53 24 42 19 91 ăn lô 42
22/03/2024 16 61 24 42 68 86 09 90 29 92 ăn lô 86
21/03/2024 27 72 58 85 39 93 02 20 16 61 ăn lô 39 93 20
20/03/2024 14 41 27 72 38 83 01 10 04 40 ăn lô 14 38 /th>
19/03/2024 02 20 23 32 28 82 39 93 59 95 ăn lô 02 32 59 95
18/03/2024 58 85 06 60 48 84 37 73 16 61 trượt
17/03/2024 36 63 57 75 49 94 10 01 30 03 ăn lô 57 94 01 30
16/03/2024 39 93 34 43 17 71 68 86 79 97 ăn lô 34 79 97
15/03/2024 57 75 02 20 12 21 13 31 39 93 ăn lô 57 02 39
14/03/2024 37 73 69 96 19 91 28 82 36 63 ăn lô 69 28
13/03/2024 57 75 23 32 34 43 49 94 35 53 ăn lô 34 43 49 53
12/03/2024 45 54 23 32 18 81 57 75 37 73 ăn lô 75
11/03/2024 27 72 36 63 79 97 78 87 58 85 ăn lô 72 79 85
10/03/2024 12 21 46 64 57 75 49 94 35 53 ăn lô 64 57
09/03/2024 34 43 56 65 48 84 99 88 19 91 ăn lô 34 84 19
08/03/2024 28 82 16 61 27 72 25 52 49 94 ăn lô 82 27 25 52 94
07/03/2024 37 73 29 92 12 21 23 32 69 96 ăn lô 37
06/03/2024 14 41 03 30 20 02 05 50 26 62 ăn lô 41 30
05/03/2024 03 30 37 73 38 83 39 93 06 60 ăn lô 83
04/03/2024 38 83 57 75 69 96 08 80 12 21 ăn lô 38 08 21
03/03/2024 38 83 67 76 68 86 79 97 13 31 ăn lô 83 86
02/03/2024 18 81 27 72 67 76 49 94 35 53 ăn lô 27 94 53
01/03/2024 48 84 37 73 46 64 59 95 06 60 ăn lô 84 46
29/02/2024 57 75 39 93 28 82 46 64 79 97 ăn lô 28 46
28/02/2024 45 54 49 94 23 32 17 71 18 81 ăn lô 45 49 94 17
27/02/2024 49 94 38 83 20 02 19 91 15 51 ăn lô 94 02 20
26/02/2024 36 63 37 73 67 76 89 98 29 92 ăn lô 89 92
25/02/2024 27 72 19 91 29 92 49 94 59 95 ăn lô 19 92
24/02/2024 01 10 37 73 89 98 05 50 23 32 ăn lô 37
23/02/2024 02 20 79 97 58 85 69 96 09 90 ăn lô 20 79 69 90
22/02/2024 79 97 12 21 46 64 56 65 86 68 ăn lô 12
21/02/2024 28 82 13 31 25 52 49 94 35 53 ăn lô 28 13 31 49
20/02/2024 19 91 26 62 08 80 04 40 37 73 ăn lô 19 80 73
19/02/2024 12 21 57 75 68 86 06 60 47 74 ăn lô 57 60
18/02/2024 14 41 17 71 25 52 06 60 48 84 ăn lô 14
17/02/2024 57 75 68 86 47 74 35 53 89 98 ăn lô 57 89
16/02/2024 02 20 23 32 28 82 39 93 59 95 ăn lô 20 93 95
15/02/2024 12 21 55 66 68 86 34 43 09 90 trượt
14/02/2024 06 60 39 93 01 10 26 62 56 65 trúng lô 02 26 62
13/02/2024 19 91 47 74 38 83 02 20 79 97 trúng lô 47 02 20
08/02/2024 02 20 27 72 59 95 46 64 06 60 ăn lô 27
07/02/2024 13 31 14 41 25 52 56 65 34 43 trúng lô 31 43x
06/02/2024 67 76 23 32 59 95 19 91 78 87 trúng lô 67x2 95
05/02/2024 48 84 68 86 29 92 00 55 44 99 trượt
04/02/2024 08 80 36 63 33 99 38 83 17 71 trúng lô 33
03/02/2024 12 21 24 42 56 65 14 41 02 20 trúng lô 12 21 42x2 65x2 14 41
02/02/2024 05 50 28 82 67 76 46 64 39 93 trúng lô 67 76 39 93
01/02/2024 06 60 45 54 48 84 38 83 00 44 trúng lô 54x2 84 44 x2
31/01/2024 16 61 36 63 39 93 57 75 08 80 trúng lô 36 63
30/01/2024 02 20 29 92 27 72 08 80 03 30 trúng lô 03
29/01/2024 24 42 57 75 18 81 29 92 67 76 trúng lô 81
28/01/2024 26 62 56 65 78 87 09 90 15 51 trúng lô 65 78x2 87 51
27/01/2024 36 63 45 54 59 95 27 72 58 85 TRÚNG LÔ 95 27 72
26/01/2024 45 54 12 21 78 87 47 74 15 51 trung lô 47x3
25/01/2024 14 41 34 43 67 76 35 53 15 51 trúng lô 14 4153
24/01/2024 13 31 02 20 38 83 49 94 16 61 trúng lô 31 02 20 38 16 61 49
23/01/2024 15 51 40 40 38 83 57 75 47 74 trúng lô 75x2 74
22/01/2024 19 91 89 98 16 16 45 54 29 92 trúng lô 91 29
21/01/2024 24 42 12 21 06 60 47 74 39 93 trúng lô 42 21
20/01/2024 19 91 56 65 68 86 89 98 48 84 trúng lô 65 68
19/01/2024 24 42 67 76 89 98 07 70 58 85 trúng lô 24
18/01/2024 12 21 57 75 68 86 06 60 47 74 trúng lô 86 47
17/01/2024 13 31 49 94 56 65 78 87 06 60 TRÚNG LÔ 94 87
16/01/2024 01 10 26 62 47 74 59 95 16 61 trúng lô 01
15/01/2024 06 60 05 50 07 70 08 80 09 90 trượt
14/01/2024 46 64 68 86 89 98 45 54 15 51 trúng lô 15
13/01/2024 04 40 14 41 37 73 28 82 17 71 trúng lô 04 17x2
12/01/2024 46 64 25 52 58 85 37 73 06 60 trúng lô 25 58 06
11/01/2024 14 41 24 42 35 53 19 91 89 98 trúng lô 91
10/01/2024 47 74 78 87 08 80 09 90 38 83 trúng lô 09 90 83
09/01/2024 34 43 05 50 27 72 28 82 07 70 trúng 43 82 70x2
08/01/2024 46 64 78 87 09 90 39 93 07 70 trúng 64 87 39
07/01/2024 23 32 34 43 57 75 68 86 19 91 trúng lô 75 68 19
06/01/2024 44 46 64 56 65 66 68 86 69 96 trúng lô 65 69 96x2
05/01/2024 27 72 34 43 39 93 25 52 89 98 TRƯỢT
04/01/2024 05 50 25 52 07 70 08 80 89 98 Trượt
03/01/2024 17 71 19 91 48 84 26 62 89 98 Trúng 19 48 62 98
02/01/2024 26 62 49 94 03 30 27 72 79 97 Trúng 30
01/01/2024 08 80 09 90 19 91 23 32 45 54 Trúng 80 32 45
31/12/2023 17 71 25 52 78 87 39 93 49 94 Trúng 17 52
30/12/2023 37 73 69 96 19 91 89 98 17 71 Trúng 37 69 19 89 98
29/12/2023 12 21 23 32 24 42 56 65 47 74 Trúng 21x2 24 56 47 74
28/12/2023 34 43 35 53 45 54 46 64 47 74 Trúng 35 54
27/12/2023 01 10 47 74 23 32 38 83 05 50 Trúng 10 32
26/12/2023 58 85 06 60 48 84 37 73 16 61 Trúng 85 73 16x2

Như tên gọi cho thấy, đây là dàn 10 số được chọn ra từ 100 số từ 00 đến 99. Thời gian nuôi dàn này là 3 hoặc 5 ngày. Nhưng thường là 3 ngày là anh em đã có thể hốt bạc rồi đấy, có khi phải đợi đến ngày thứ 5. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là làm thế nào để có được dàn lô 10 số này.

Xem thêm : Bạch thủ lô 1 số duy nhất mb

Xem thêm : Lô kép hôm nay

Xem thêm : Cặp lô song thủ miền bắc

Xem thêm : Dàn lô 10 số

Soi cầu dàn lô 10 số là gì?

Với tỉ lệ ăn 1:92, thì đây là dàn lô có tỉ lệ ăn tiền tương đối cao. Dễ nuôi nên được rất nhiều anh em lựa chọn để về bờ.

Về cơ bản, các nhà cái đều có cách tính và tỷ lệ lợi nhuận như nhau. Chỉ một vài nhà cái lừa đảo sẽ khiến bạn tiền mất tật mang. Vì vậy, các bạn hãy tìm hiểu kỹ các nhà cái trên thị trường để có thể chọn mặt gửi vàng nhé.

Hiện có rất nhiều người thích chọn dàn lô 10 số để chơi. Vì tỷ lệ đánh và trúng cao hơn hẳn chơi đề bạch thủ lô. Mà các bạn vẫn hay biết đến. Ngoài ra, dàn lô đa dạng hơn rất thích hợp cho các lô thủ lựa chọn.

Soi cầu nhận dàn lô 10 số miễn phí

Mỗi ngày sẽ có 10 con lô chính xác nhất được phân tích và chọn lọc ra để gửi tới mọi người. Hiện tại đây là cách chơi được rất nhiều anh em lô đề thủ lựa chọn để chơi mỗi ngày. Đó là nhờ vào tỷ lệ và khả năng xuất hiện của nó. Mời các bạn cùng tham khảo những dự đoán soi cầu cho dàn lô 10 số của Lô đẹp hôm nay nhé

Trên đây là những dự đoán cũng như thống kê kết quả của những ngày trước đó. Các bạn có thể tham khảo để biết được tỷ lệ ăn của bộ dàn này nhé. Ngoài ra nếu có những bộ số nào đẹp muốn chia sẻ tới mọi người. Thì hãy liên hệ tới chúng tôi để được cập nhật và gửi tới mọi người nhé.

Cách chơi dàn lô 10 số như thế nào để hiệu quả nhất?

Cách chơi lô dàn lô 10 số như thế nào là hiệu quả, luôn nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Đặc biệt đối với cách chơi nhiều con số như dàn lô. Thì khi chơi rất cần phải có một phương pháp cụ thể. Mỗi người đều có thể tự mình xây dựng cách chơi riêng dựa vào sở thích, hoặc số vốn mình có. Tuy nhiên, khi các bạn chơi cũng cần phải đáp ứng được những  yêu cầu sau:

Cách chơi dàn lô 10 số như thế nào để hiệu quả nhất?

Các lưu ý đặc biệt khi soi cầu lô 10 số Miền Bắc là gì?

Khi muốn soi cầu hiệu quả, thì người tham gia đánh lô 10 số online cần phải lưu ý một số điều sau đây:

Không soi cầu theo cảm tính

Chơi lô 10 số theo cảm tính được xem là một trong các sai lầm lớn của nhiều người chơi. Việc dồn cảm xúc để tìm kiếm những số lô. Chính là điều làm cho xác suất số trúng thường thấp hơn. Vì vậy, nếu các bạn đang soi cầu là gì theo cảm tính. Thì cần dừng lại ngay để tránh gây ra tình trạng mất vốn một cách vô hình. 

Các lưu ý đặc biệt khi soi cầu lô 10 số Miền Bắc là gì?

Thay vào đó, các bạn hãy tìm kiếm cho mình các cách soi cầu hay nhất mà nhiều cao thủ đã áp dụng. Để có thể mang lại kết quả cao nhất. Theo lời khuyên của những người đã nghiên cứu về soi cầu lô đề lâu năm. Thì việc lựa chọn số lô theo cảm tính chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thua lỗ.

Người chơi lô lô 10 số nên có tính kiên nhẫn

Khi soi cầu nhanh hàng ngày, người chơi cần giữ phong thái bình tĩnh và kiên nhẫn. Như vậy thì khả năng để tìm được số lô có tỷ lệ trúng sẽ cao hơn. Trường hợp các anh em đang trên đà thắng cũng không nên quá ham. Bởi thường thì sau đó sẽ dần thua lỗ và mất hết.

Theo lời khuyên của những cao thủ lâu năm, sau khi biết được soi cầu là gì. Thì nếu hôm nay trúng lớn thì hôm sau nên chơi nhỏ lại nhằm để giữ vốn trước mắt. 

Ngoài ra, các bạn cũng cần phải có tính kiên nhẫn. Theo dõi diễn biến các kết quả xổ số trong một thời gian dài. Như vậy, mới có thể lựa chọn ra được các quy luật ẩn chứa đằng sau những dãy số để tính toán chính xác nhất

Các bạn còn chờ gì nữa mà không ghi nhớ ngay 10 con số tại trang soi cầu 247 này ngay hôm nay và mang đi chơi để thấy được sự hiệu quả tuyệt đối. Chúc các bạn lấy được tiền của chủ lô.

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Soi cầu 1 số duy nhất – Dự đoán bạch thủ lô 1 số duy nhất mb Soi cầu 1 số duy nhất – Dự đoán bạch thủ lô 1 số duy nhất mb
Cặp lô kép hôm nay – Soi cầu lô kép miễn phí Cặp lô kép hôm nay – Soi cầu lô kép miễn phí
Cặp lô đẹp hôm nay – Cặp lô song thủ miền bắc đẹp nhất Cặp lô đẹp hôm nay – Cặp lô song thủ miền bắc đẹp nhất
Soi cầu lô xiên 2 miền bắc – Cặp xiên 2 đẹp nhất hôm nay Soi cầu lô xiên 2 miền bắc – Cặp xiên 2 đẹp nhất hôm nay
Soi cầu dàn lô 6 số Vip – Dàn lô 6 số Miền Bắc hôm nay Soi cầu dàn lô 6 số Vip – Dàn lô 6 số Miền Bắc hôm nay
79king.li, F88BET, bk8,
Lô đẹp hôm nay | soi cầu 247 vip | Nuôi lô khung 247 | Lô khung 2 ngày | Soi cầu rồng bạch kim
|

Chúc bạn may mắn phát tài  soi cau 365 sieu chuan

Nội Quy và Điều Khoản