lo dep hom nay 247
Cặp lô kép hôm nay – Soi cầu lô kép miễn phí

Cặp lô kép hôm nay đang là một trong những cách đánh hay , mang lại chiến thắng cao cho anh em chơi xổ số . Vậy làm cách nào để duy trì cầu ăn thông hàng tháng ?  làm thế nào để soi cầu ra những con lô kép đẹp nhất . Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn hiểu quy luật và cách bắt lô kép mới nhất.

Contents

Soi cầu cặp lô kép Miền Bắc là gì?

Để có thể soi cầu cặp lô kép đầu tiên chúng ta phải hiểu được cơ bản lô kép là gì? có bao nhiêu dạng lô kép hiện nay. Không khó khi từ khóa “lô kép hôm nay” được tìm kiếm tràn lan trên các công cụ tìm kiếm internet hiện nay. lô kép được chiểu như sau:

CHỐT SỐ NGÀY Cặp Lô Kép Hôm Nay KẾT QUẢ
16/07/2024 00 55 chờ kết quả
15/07/2024 11 66 trượt
14/07/2024 88 77 trúng lô 77
13/07/2024 11 66 trượt
12/07/2024 33 44 trượt
10/07/2024 11 66 trượt
07/07/2024 77 33 trúng lô 77
06/07/2024 88 11 ăn lô 88
05/07/2024 22 44 trượt
04/07/2024 77 44 ăn lô 77
03/07/2024 88 99 trượt
02/07/2024 22 11 ăn lô 22
01/07/2024 33 77 trúng lô 77
30/06/2024 22 88 trượt
29/06/2024 22 11 chờ kết quả
27/06/2024 33 77 chờ kết quả
27/06/2024 33 77 trượt
26/06/2024 33 88 trượt
25/06/2024 00 77 ăn lô 00
24/06/2024 55 66 trượt
23/06/2024 88 22 trượt
22/06/2024 88 22 ăn lô 99
21/06/2024 44 99 ăn lô 99
20/06/2024 77 88 trượt
19/06/2024 33 55 ăn lô 55
18/06/2024 44 00 trượt
17/06/2024 88 33 ăn lô 88
16/06/2024 11 22 trượt
15/06/2024 77 33 ăn lô 77
14/06/2024 55 11 trượt
13/06/2024 33 99 ăn lô 33 99
12/06/2024 66 77 trượt
11/06/2024 22 88 ăn lô 22
10/06/2024 44 55 trượt
09/06/2024 33 77 trượt
08/06/2024 44 99 trượt
07/06/2024 11 99 ăn lô 11
06/06/2024 22 88 ăn lô 88
05/06/2024 99 77 trượt
04/06/2024 22 88 trượt
03/06/2024 55 77 ăn lô 77
02/06/2024 44 99 ăn lô 99
01/06/2024 11 44 trượt
31/05/2024 99 88 trượt
30/05/2024 11 44 trúng lô 44
29/05/2024 99 00 ăn lô 00
28/05/2024 11 33 ăn lô 33
27/05/2024 66 88 trượt
26/05/2024 66 77 trượt
25/05/2024 22 44 trượt
24/05/2024 11 33 trượt
23/05/2024 22 77 trượt
22/05/2024 44 99 trượt
21/05/2024 11 33 chờ kết quả
20/05/2024 22 77 trúng lô 22x2
19/05/2024 88 33 trúng lô 33
18/05/2024 11 66 trượt
17/05/2024 22 77 trượt
16/05/2024 88 33 trúng lô 88
15/05/2024 11 66 chờ kết quả
14/05/2024 33 44 trượt
13/05/2024 22 55 trúng lô 22
12/05/2024 11 66 trúng lô 11
11/05/2024 33 44 trượt
10/05/2024 22 55 chờ kết quả
09/05/2024 77 88 trúng lô 77
08/05/2024 11 22 trúng lô 22
07/05/2024 77 88 trượt
06/05/2024 11 44 trúng lô 11
05/05/2024 55 77 trúng lô 55 77
04/05/2024 66 22 chờ kết quả
03/05/2024 00 11 trúng lô 00 11
02/05/2024 22 88 trượt
01/05/2024 55 66 trúng lô 66
30/04/2024 77 88 trượt
29/04/2024 11 22 trượt
28/04/2024 44 88 trượt
27/04/2024 55 33 trượt
26/04/2024 44 66 trượt
25/04/2024 55 99 trượt
24/04/2024 33 88 trượt
23/04/2024 55 66 trúng lô 66
22/04/2024 00 88 trứng lô 00
21/04/2024 55 66 trượt
20/04/2024 22 77 trúng lô 22x2
19/04/2024 44 99 trúng lô 44
18/04/2024 55 66 trượt
17/04/2024 11 77 trúng lô 77
16/04/2024 55 66 trúng lô 66
15/04/2024 00 77 trúng lô 00
14/04/2024 22 55 trượt
13/04/2024 33 44 chờ kết quả
12/04/2024 55 99 ăn lô 99
11/04/2024 77 88 ăn lô 88
10/04/2024 44 99 ăn lô 44
09/04/2024 55 88 ăn lô 55
08/04/2024 44 66 trượt
07/04/2024 33 88 trượt
06/04/2024 66 00 trượt
05/04/2024 44 77 trượt
04/04/2024 33 11 ăn lô 11
03/04/2024 55 88 trượt
02/04/2024 77 99 ăn lô 77
01/04/2024 11 44 trượt
31/03/2024 66 99 trượt
30/03/2024 22 77 trượt
29/03/2024 44 55 trượt
28/03/2024 22 99 trượt
27/03/2024 33 44 trượt
26/03/2024 55 88 trượt
25/03/2024 77 99 ăn lô 77 99
24/03/2024 00 33 ăn lô 33
23/03/2024 77 55 ăn lô 55
22/03/2024 44 88 trượt
21/03/2024 33 77 ăn lô 33
20/03/2024 11 66 trượt
19/03/2024 55 88 ăn lô 55
18/03/2024 33 99 trượt
17/03/2024 11 22 ăn lô 11
16/03/2024 44 99 trượt
15/03/2024 22 88 trượt
14/03/2024 44 55 trượt
13/03/2024 22 33 trượt
12/03/2024 44 88 ăn lô 44
11/03/2024 22 99 ăn lô 99
10/03/2024 11 33 trượt
09/03/2024 55 99 trượt
08/03/2024 44 77 ăn lô 44
07/03/2024 66 88 trượt
06/03/2024 22 66 trượt
05/03/2024 33 88 ăn lô 88
04/03/2024 44 66 ăn lô 66
03/03/2024 55 88 ăn lô 88
02/03/2024 11 22 trượt
01/03/2024 33 99 trượt
29/02/2024 11 66 ăn lô 66
28/02/2024 33 88 ăn lô 33 88
27/02/2024 55 77 trượt
26/02/2024 22 88 ăn lô 88
25/02/2024 44 55 trượt
24/02/2024 66 99 ăn lô 99
23/02/2024 88 77 ăn lô 88
22/02/2024 55 99 trượt
21/02/2024 33 44 trượt
20/02/2024 11 66 ăn lô 66
19/02/2024 77 99 trượt
18/02/2024 44 88 ăn lô 88
17/02/2024 11 22 trượt
16/02/2024 55 66 ăn lô 66
15/02/2024 22 77 trung lô 22
14/02/2024 55 33 trượt
13/02/2024 11 33 ăn lô 11
08/02/2024 22 44 trượt
07/02/2024 66 77 trúng lô 77
06/02/2024 55 00 trượt
05/02/2024 55 00 Chờ kết quả
04/02/2024 88 44 trúng lô 44
03/02/2024 00 33 trúng lô 33
02/02/2024 22 77 trúng lô 77x2
01/02/2024 11 55 trượt
31/01/2024 66 33 trúng lô 66x3
30/01/2024 22 77 trượt
29/01/2024 55 66 trượt
28/01/2024 22 77 trượt
27/01/2024 00 55 TRƯỢT
26/01/2024 44 77 ăn lô 44
25/01/2024 55 99 trúng lô 99
24/01/2024 66 77 trượt
23/01/2024 99 55 trượt
22/01/2024 66 22 trượt
21/01/2024 22 77 trượt
20/01/2024 66 11 trúng lô 11
19/01/2024 22 88 trúng lô 88
18/01/2024 66 77 trúng lô 77
17/01/2024 00 11 TRÚNG LÔ 11
16/01/2024 22 77 trượt
15/01/2024 11 55 trúng lô 55
14/01/2024 66 44 trượt
13/01/2024 11 22 trượt
12/01/2024 33 66 trúng lô 33
11/01/2024 44 00 trượt
10/01/2024 22 00 trượt
09/01/2024 33 66 trượt
08/01/2024 22 33 trượt
07/01/2024 71 72 trúng lô 71
06/01/2024 44 66 trượt
05/01/2024 22 77 TRƯỢT
04/01/2024 11 66 Trượt
03/01/2024 22 77 Trượt
02/01/2024 11 22 Trúng 22
01/01/2024 33 11 Trượt
31/12/2023 66 11 Trượt
30/12/2023 00 11 Trượt
29/12/2023 11 66 Trượt
28/12/2023 22 77 Trượt
27/12/2023 77 88 Trượt
26/12/2023 44 33 Trúng 44
25/12/2023 33 88 Trúng 88x2
24/12/2023 11 66 Trượt
23/12/2023 11 66 Trượt
22/12/2023 33 44 Trượt
21/12/2023 88 99 Trượt
20/12/2023 44 99 Trúng 99

Xem thêm : Soi cầu 1 số duy nhất

Xem thêm : Cặp lô đẹp hôm nay

Xem thêm : Soi cầu lô xiên 2 miền bắc

Soi cầu lô kép Miền Bắc là gì?

Lô kép là một loại hình chơi lô rất phổ biến và có nhiều hình thức chơi như kép bằng, kép lệch, kép âm, kép dương. Đối với những người chơi miền Bắc, thì kép bằng được rất nhiều người sử dụng nhất.

Để có thể hiểu rõ về lô kép miền Bắc thì có một số thuật ngữ cũng rất quen thuộc như là kép bóng. Tức là hai con số là bóng của nhau. Ví dụ như: 50 và 05.

Lô kép bằng vẫn là dạng có 2 chữ số cụ thể là: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Tổng cộng 10 con kép bằng. Đơn giản nó là những con số giống nhau hoàn toàn ở hàng chục và hàng đơn vị.

Đối với miền Bắc có 27 giải lô 2 số . Ngoài ra để tăng tính hấp dẫn bạn có thể lô kép khung 2 ngày để đánh đề, đầu đuôi, hoặc hôm sau mạnh tay con xiên số đá vẫn được nhé.

Các con số sẽ được cập nhật và công khai tại đây nên mọi người có thể tham khảo. Tuy nhiên sẽ không có con số nào chính xác 100% nên anh em cần cân nhắc vào tiền cho hợp lý nhé.

Những phương pháp soi cầu cặp lô kép Miền Bắc miễn phí chuẩn xác nhất

Thực tế, việc soi cầu cặp lô kép không hề khó nhưng để đạt được kết quả tốt nhất thì cần phải có kinh nghiệm. Sau đây là một số phương pháp được rút ra từ các chuyên gia cũng như các cao thủ về chơi lô cầu:

Những phương pháp soi lô kép Miền Bắc miễn phí chuẩn xác nhất

Soi cầu cặp lô kép miền bắc theo tần suất đầu đuôi cực chuẩn

Người chơi cần phải thường xuyên theo dõi những ngày cập nhật bảng kqxs, ngày đầu tiên các bạn bắt đầu tìm ra đầu số đã nổ nhiều nhất là từ 5 số trở lên để mang lại hiệu quả cao nhất cho bạn. Ở ngày thứ 2 người chơi cần phải tìm đầu đuôi số nào về nhiều nhất và thường phải là từ 5 số trở thì mới thấy được hiệu quả. Đặc biệt, các bạn cũng cần phải tính toán được tần suất lặp của đầu và đuôi phải bằng nhau, để sang ngày 3 bạn sẽ đánh các cặp số đó, nhớ là bạn cần phải đánh đảo ngược lại ( hay còn gọi là lộn số lại).

Ví dụ: Ngày 1 sẽ về: 23, 24, 27, 28,29 ( đầu 2 về 6 số), ngày 2 về : 41, 21, 51,61, 81,91 ( đuôi 1 về 6 số), đến ngày 3 sẽ rất dễ về lô kép là 21, 12 vì đầu và đuôi đều về 6 lần, đủ điều kiện lớn hơn 5 lần.

Nếu người chơi thấy điều này xảy ra ở 2 ngày kép nên đánh ngay nhé, không về lô kép cũng phải về lô đơn, điều này sẽ mang lại niềm tin và hy vọng cho người chơi. Đây là một phương pháp dựa vào tần suất xuất hiện của các con số đó chính là thể hiện của sự lặp kép cho ngày hôm sau.

Cách đánh bạch thủ lô kép miền Bắc từ đầu câm đuôi câm dễ trúng

Trong bảng kết quả XSMB của ngày hôm trước, nếu các bạn thấy đầu câm thì nuôi kép từ đầu đó trong khung 3 ngày, nếu không về thì nghỉ ngơi, 1 ngày sau hãy đánh tiếp, chắc chắn nó sẽ về.

Nếu như là đuôi câm, bạn đợi hãy đợi đến ngày kết quả miền Bắc có đầu của nó câm thì chơi lô kép đó trong vòng 3 ngày tiếp theo, khả năng sẽ về rất cao.

Ví dụ: Ngày 11/5/2019 đầu 7 câm – ngày 12/5/2019 thì kép 77 nổ 2 nháy.

Cách soi cầu lô kép miền bắc siêu hiệu quả từ số đặc biệt trong giải Bảy

Nhiều người có kinh nghiệm soi cầu lâu năm đã chia sẻ, nếu như trong giải Bảy kết quả xổ số miền Bắc có 2 trong dãy bộ số sau: 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94 thì bạn hãy đánh dàn lô kép nuôi trong 6 ngày.

Ví dụ: Ngày 23/6/2018, giải Bảy MB bao gồm: 05 – 59 – 49 – 81

Tuy nhiên, nếu kép nổ từ giai đoạn này là cầu đề thì bạn không tiếp tục nuôi đánh mà ngưng ngay ngày hôm sau đó rồi mới tính tiếp cầu về nhé. Trường hợp giải 7 có các dấu hiệu trên nhưng đề về kép thì cũng không soi cầu lô kép, cầu đề miền Bắc theo cách này.

Cách đánh cặp lô kép miền Bắc dựa vào giải Đặc biệt ngày thứ 2

Theo kết quả quay thưởng cách soi cầu lô kép này, số kép AA được tạo thành từ số đầu tiên của giải Đặc biệt Axyzm của ngày thứ 2 trong tuần thường sẽ nổ lô vào ít nhất 1 ngày trong những thứ còn lại.

Cách đánh lô kép miền Bắc dựa vào giải Đặc biệt ngày thứ 2

Do đó, áp dụng cách đánh lô kép miền Bắc này. Các bạn có thể nuôi kép từ AA đó trong những ngày từ thứ 3 đến chủ nhật. Nếu có ngày kép nổ thì nên dừng lại ngay để đợi tuần sau sẽ có kép mới.

Ví dụ: Thứ 2 ngày 6/5/2019 GĐB về 44642 – Thứ 5 ngày 9/5/2019 thì có kép 44 nổ.

Tất cả các phương pháp cũng như các con số cực đẹp mà Soi cầu 247 gửi đến các bạn hôm nay. Hãy nhập tiền một cách thật hợp lý các bạn nhé. Ngoài soi cầu lô kép Miền Bắc, các bạn cũng có thể tham khảo nhiều bài viết soi cầu khác của chúng tôi ở chuyên mục lô kép hôm nay. Cảm ơn đã theo dõi.

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Soi cầu 1 số duy nhất – Dự đoán bạch thủ lô 1 số duy nhất mb Soi cầu 1 số duy nhất – Dự đoán bạch thủ lô 1 số duy nhất mb
Cặp lô đẹp hôm nay – Cặp lô song thủ miền bắc đẹp nhất Cặp lô đẹp hôm nay – Cặp lô song thủ miền bắc đẹp nhất
Soi cầu lô xiên 2 miền bắc – Cặp xiên 2 đẹp nhất hôm nay Soi cầu lô xiên 2 miền bắc – Cặp xiên 2 đẹp nhất hôm nay
Soi cầu dàn lô 6 số Vip – Dàn lô 6 số Miền Bắc hôm nay Soi cầu dàn lô 6 số Vip – Dàn lô 6 số Miền Bắc hôm nay
Soi cầu dàn lô 10 số – Dàn lô 10 số vip Soi cầu dàn lô 10 số – Dàn lô 10 số vip
Lô đẹp hôm nay | soi cầu 247 vip | Nuôi lô khung 247 | Lô khung 2 ngày | Soi cầu rồng bạch kim
|
kubet |

Chúc bạn may mắn phát tài  soi cau 365 sieu chuan

Nội Quy và Điều Khoản